Szkoła budżetu obywatelskiego

Jest serią wydarzeń pogłębiających wiedzę o budżecie obywatelskim. To formy wspierania mieszkańców nie tylko na etapie zgłaszania projektów i głosowania, a także instytucji i osób działających na co dzień z mieszkańcami.

W ciągu roku prowadzimy wiele działań edukacyjnych. Spotkania w ramach szkoły budżetu obywatelskiego prowadzą różne grupy wymieniające się wiedzą i swoimi doświadczeniami. To z jednej strony urzędnicy koordynujący budżet obywatelski w dzielnicach, biurach i jednostkach oraz całym mieście, ale także doświadczeni projektodawcy, ambasadorzy budżetu obywatelskiego i zewnętrzni eksperci. Serdecznie zapraszamy na spotkania!

Poprzednie wydarzenia organizowane w ramach szkoły budżetu obywatelskiego:

  • 14 grudnia 2021 r. (wtorek) - warsztat dla początkujących projektodawców
  • 17 stycznia 2021 r. (poniedziałek) - warsztat dla początkujących projektodawców
  • 19 stycznia 2022 r. (środa) - warsztat wymiany doświadczeń pomiędzy autorami projektów