Jak zdobyć poparcie dla projektu przez internet

Do zgłaszanych należy dołączyć listę osób popierających realizację tego projektu. Każda osoba, oprócz podania swoich danych, musi złożyć swój podpis. Możesz zdobyć wymaganą liczbę podpisów bez wychodzenia z domu.

Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego można popierać przez internet za pomocą podpisu elektronicznego.

Aby poprzeć projekt w ten sposób, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

Przeczytaj instrukcję krok po kroku, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mieszkaniec może poprzeć projekt i w jaki sposób autor projektu może dołączyć takie poparcie do swojego projektu.

 

Informacja dla mieszkańca popierającego projekt

 1. Pobierz Listę poparcia dla jednej osoby - znajdziesz ją w materiałach do pobrania poniżej
   
 2. Uzupełnij na liście poparcia swoje dane: imię i nazwisko, adres, tytuł projektu, który popierasz, jego poziom (dzielnicowy albo ogólnomiejski) i nazwę dzielnicy, w której został zgłoszony ten projekt (o ile jest to projekt dzielnicowy) i zapisz dokument na dysku swojego komputera.
   
 3. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany(otwiera się w nowej karcie) i zaloguj się. Jeśli nie masz profilu zaufanego, możesz założyć na stronie: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage(otwiera się w nowej karcie).
   
 4. Naciśnij niebieski przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT. Następnie naciśnij niebieski przycisk WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU wybierając uzupełniony o swoje dane dokument.
   
 5. Podpisz się i pobierz podpisany dokument w formacie .xml.
   
 6. Skontaktuj się z autorem projektu, który popierasz i ustal jak przekazać mu listę poparcia.

  Jeżeli projekt został już zgłoszony, odszukaj go na stronie bo.um.warszawa.pl, w zakładce PRZEGLĄDAJ PROJEKTY, kliknij w jego tytuł i skorzystaj z przycisku "Wyślij wiadomość do autora". Możesz przesłać plik z rozszerzeniem .xml lub umieścić podpisaną listę na dysku w chmurze i wysłać link autorowi. 

Elektroniczna wersja podpisanej Karty poparcia jest oryginałem. Nie musisz jej drukować i przekazywać papierowej wersji autorowi.

Autor projektu powinien uzupełnić Listę poparcia o Twoje dane (imię i nazwisko oraz adres) z Karty poparcia. Następnie,aAutor projektu dołączy podpisany dokument (Kartę poparcia) do Listy poparcia swojego projektu. 

 

Informacja dla autora projektu

Mieszkaniec poparł mój projekt elektronicznie i chcę dołączyć kartę poparcia do listy osób popierajacych mój projekt

 1. Zapisz otrzymaną Kartę poparcia i otwórz ją w programie obsługującym pliki .xml
   
 2. Uzupełnij listę poparcia Twojego projektu o dane osoby, która przesłała Ci kartę poparcia. Wpisz imię, nazwisko, adres zamieszkania, a pole podpis pozostaw puste. 
   
 3. Do zgłaszanego projektu dołącz wszystkie pliki: uzupełnioną listę poparcia oraz wszystkie karty poparcia, które otrzymałaś(-eś) od osób, które wymieniłaś(-eś) na liście poparcia.

Elektroniczna wersja podpisanej Karty poparcia jest oryginałem. Nie musisz prosić osoby, która Ci ją przesłała, żeby wydrukowała i przekazały Ci dokument w wersji papierowej 

 

Ważne informacje

 1. Podpis elektroniczny jest tak samo traktowany jak podpis odręczny, dlatego w tej kwestii nie są potrzebne dodatkowe regulacje. Popierający może podpisać się na liście poparcia przy użyciu podpisu elektronicznego.
   
 2. W przypadku podpisania karty profilem zaufanym, nie ma konieczności zachowania oryginału karty poparcia, ponieważ wystarczy wersja elektroniczna. Wersja elektroniczna jest oryginałem i nie trzeba jej drukować.
   
 3. Autor projektu nadal musi zebrać i dołączyć listę poparcia. Na liście muszą być dane 20 mieszkańców dzielnicy przy projekcie dzielnicowym i 40 mieszkańców Warszawy przy projekcie ogólnomiejskim. 

Załączniki: