Obecna kadencja Rady ds. BO

Rada ds. budżetu obywatelskiego doradza Prezydentowi m.st. Warszawy w sprawach związanych z przeprowadzaniem budżetu obywatelskiego w Warszawie. Monitoruje przebieg budżetu obywatelskiego, proponuje i podejmuje działania, aby zdbać o jego rozwój.

Rada składa się z 13 członków, którzy reprezentują różne środowiska zainteresowane rozwojem warszawskiego budżetu obywatelskiego. Członkowie Rady powoływani są na trzyletnią kadencję.

Prezydent m.st. Warszawy po raz pierwszy powołał Radę w 2013 roku. Obecnie działa Rada trzeciej kadencji. Prezydent m.st. Warszawy powołał ją 16 lutego 2021 roku, a jej kadencja upływa w 2024 roku.

Skład Rady ds. budżetu obywatelskiego

Przedstawiciele strony społecznej:

 • Kaja Petryka-Siemiończyk,
 • Oliwia Szczupska,
 • Elżbieta Szymańska,
 • Aleksandra Winiarska,
 • Mateusz Wojcieszak,
 • Sławomir Wysocki;

Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy:

 • Karolina Zdrodowska – p.o. Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego,
 • Andrzej Rydzewski – Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju,
 • Grzegorz Kuca – Burmistrz Dzielnicy Białołęka,
 • Marek Jezierski – Naczelnik Wydziału Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej;

Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:

 • Agnieszka Jaczewska – Golińska,
 • Tomasz Herbich,
 • Agnieszka Wyrwał.

Przewodnicząca Rady: Karolina Zdrodowska

Zastępczyni przewodniczącej: Elżbieta Szymańska

 

Możesz skontaktować się z Radą za pośrednictwem pracowników Centrum Komunikacji Społecznej. Napisz wiadomość na adres bo@um.warszawa.pl

 

Załączniki: