Kwoty i podział na dzielnice

Grafika przedstawiające obszary dzielnic: Białołęka, Ochota i Żoliborz

W Warszawie mieszkańcy współdecydują o wydatkach z miejskiej kasy w ramach budżetów dzielnicowych. Oznacza to, że w sumie w Warszawie odbywa się 18 budżetów partycypacyjnych! Kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w każdej dzielnicy 1-2 % budżetu dzielnicowego.

Dzielnice podzielone są na mniejsze obszary. O sposobie podziału decydowały dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. Przy każdej dzielnicy znajdziecie mapkę z jej podziałem.


Jeśli macie wątpliwości, prosimy o kontakt z KOORDYNATORAMI ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach.

 


BEMOWO

Obszar 1: Lotnisko, Bemowo-Lotnisko, Fort Bema – 760 000 zł

Obszar 2: Boernerowo, Fort Radiowo, Groty, Górce – 400 000 zł

Obszar 3: Chrzanów, Jelonki Północne, Jelonki Południowe – 815 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 725 000 zł

Łącznie: 2 700 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 


BIAŁOŁĘKA

Obszar 1: Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko – 1 000 000 zł

Obszar 2: Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska, Henryków, Szamocin – 1 000 000 zł

Obszar 3: Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów, Annopol, Żerań – 1 000 000 zł

Łącznie: 3 000 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 500 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy lub stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich, o ile nie są to grunty produkcji rolniczej lub leśnej.

W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na tych terenach do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu o ustanowieniu odpowiedniej służebności gruntowej umożliwiającej realizacje i utrzymanie przedmiotu projektu. Zakres wymaganej służebności musi być uzgodniony z Burmistrzem Dzielnicy.

W przypadku projektów innych niż inwestycyjne do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

Projekty realizowane na tych terenach będą oznaczone jako obciążone ryzkiem niemożliwości realizacji z uwagi na ewentualność odstąpienia dysponenta terenu od udzielonej zgody.

 


BIELANY

Obszar 1: Chomiczówka – 1 200 000 zł

Obszar 2: Piaski – 900 000 zł

Obszar 3: Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta – 200 000 zł

Obszar 4: Ruda, Marymont, Las Bielański – 550 000 zł

Obszar 5: Słodowiec – 650 000 zł

Obszar 6: Stare Bielany – 800 000 zł

Obszar 7: Wawrzyszew – 700 000 zł

Obszar 8: Wrzeciono, Młociny – 1 300 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 1 227 000 zł

Łącznie: 7 527 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy lub stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

 


MOKOTÓW

Rejon A – 1 048 158 zł

Rejon B – 1 045 538 zł

Rejon C – 1 117 635 zł

Rejon D – 1 152 321 zł

Rejon E – 374 200 zł

Rejon F – 862 148 zł

Łącznie: 5 600 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy.

Projekty, które nie dotyczą budowy, remontów i przebudowy obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów małej architektury) oraz remontów dróg można zgłaszać także na terenach zlokalizowane na terenach stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 


OCHOTA

Obszar 1: Stara Ochota – 600 000 zł

Obszar 2: Rakowiec – 600 000 zł

Obszar 3: Szczęśliwice – 800 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 505 000 zł

Łącznie:  2 505 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć: dla obszarów Stara Ochota i Rakowiec 420 000 zł, dla obszaru Szczęśliwice 560 000 zł, a jednego projektu ogólnodzielnicowego: 355 000 zł.

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu, projekt będzie ogólnodostępny, a wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 


PRAGA-POŁUDNIE

Obszar 1: Gocław – 969 245,38 zł 

Obszar 2: Grochów Południowy – 776 314,03 zł

Obszar 3: Saska Kępa – 740 793,05 zł

Obszar 4: Grochów Północny – 543 715,64 zł

Obszar 5: Grochów Centrum – 363 734,88 zł

Obszar 6: Kamionek – 308 298,85 zł

Obszar 7: Grochów Kinowa – 216 829,41 zł

Obszar 8: Przyczółek Grochowski – 102 533,36 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 446 829,40 zł

Łącznie:  4 468 294 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego i ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 300 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy jeżeli jest i będzie to teren ogólnodostępny dla mieszkańców, a inwestycja nie jest zadaniem własnym właściciela terenu.

 


PRAGA-PÓŁNOC

Obszar 1: Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem – 1 000 000 zł

Obszar 2: Nowa Praga z Pelcowizną – 1 000 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 743 000 zł

Łącznie:  2 743 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

 


REMBERTÓW

Nie ma podziału na obszary

Łącznie: 694 000 zł

 

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

 


ŚRÓDMIEŚCIE

Obszar 1: Wars (Centrum, Łazienki Królewskie) – 1 500 000 zł

Obszar 2: Sawa (Muranów, Satre Miasto, Powiśle) – 1 500 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 3 200 000 zł

Łącznie: 6 200 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 


TARGÓWEK

Obszar 1: Bródno – 625 320 zł

Obszar 2: Bródno-Podgrodzie – 625 320 zł

Obszar 3: Targówek Mieszkaniowy – 625 320 zł

Obszar 4: Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata – 625 320 zł

Obszar 5: Zacisze – 625 320 zł

Łącznie: 3 126 600 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 400 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 


URSUS

Obszar 1: Ursus Południowy – 763 500 zł

Obszar 2: Ursus Północny – 763 500 zł

Łącznie: 1 527 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

 


URSYNÓW

Obszar 1: Zielony Ursynów – 1 100 000 zł

Obszar 2: Ursynów Wysoki Północny – 1 700 000 zł

Obszar 3: Ursynów Wysoki Południowy – 1 500 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 1 900 000 zł

Łącznie: 6 200 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego i ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 1 000 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy lub stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na tych terenach do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pisemną deklaracje dysponenta terenu, w formie wymaganej przez przepisy prawa o wyrażeniu zgody na dysponowanie terenem na cele inwestycyjne.

W przypadku projektów innych niż inwestycyjne do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

Projekty realizowane na tych terenach będą oznaczone jako obciążone ryzkiem niemożliwości realizacji z uwagi na ewentualność odstąpienia dysponenta terenu od udzielonej zgody.

 


WAWER

Obszar 1: Aleksandrów – 110 411 zł

Obszar 2: Anin – 122 468 zł

Obszar 3: Falenica – 136 165 zł

Obszar 4: Las – 113 800 zł

Obszar 5: Marysin Wawerski Południowy – 128 824 zł

Obszar 6: Marysin Wawerski Północny – 124 802 zł

Obszar 7: Miedzeszyn – 117 063 zł

Obszar 8: Międzylesie – 133 458 zł

Obszar 9: Nadwiśle – 98 600 zł

Obszar 10: Radość – 130 502 zł

Obszar 11: Sadul – 110 180 zł

Obszar 12: Wawer – 115 208 zł

Obszar 13: Zerzeń – 132 036 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 426 483 zł

Łącznie: 2 000 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć 90% kwoty przeznaczonej na dany obszar

Koszt projektu ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 320 006, 00 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta.

 


WESOŁA

Obszar 1: Plac Wojska Polskiego – 51 195 zł

Obszar 2: Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka – 143 007 zł

Obszar 3: Zielona, Grzybowa – 148 884 zł

Obszar 4: Stara Miłosna – 309 914 zł

Łącznie: 653 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 100 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach nie będących własnością m.st. Warszawy lub stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

 


WILANÓW

Obszar 1 – 600 000 zł

Obszar 2 – 600 000 zł

Łącznie: 1 200 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 300 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta.

 

 


WŁOCHY

Obszar 1: Niskie Okęcie – 336 250 zł

Obszar 2: Nowe Włochy – 336 250 zł

Obszar 3: Stare Włochy – 336 250 zł

Obszar 4: Wysokie Okęcie – 336 250 zł

Łącznie: 1 345 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 200 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 


WOLA

Obszar 1: Koło – 827 525 zł

Obszar 2: Ulrychów+Odolany – 1 058 150 zł

Obszar 3: Czyste+Mirów – 1 096 900 zł

Obszar 4: Młynów – 1 330 900 zł

Obszar 5: Nowolipki+Powązki – 886 525 zł

Łącznie: 5 200 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 


ŻOLIBORZ

Obszar 1: Żoliborz Centralny – 475 000 zł

Obszar 2: Sady Żoliborskie-Zatrasie – 475 000 zł

Obszar 3: Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski – 475 000 zł

Obszar 4: Żoliborz Południowy - Powązki – 475 000 zł

Łącznie: 1 900 000 zł

Mapa z podziałem dzielnicy

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.