Koordynatorzy w jednostkach miejskich

LASY MIEJSKIE 

Andżelika Gackowska - gackowska@lasymiejskie.waw.pl - tel. 608 353 072

 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Mikołaj Pieńkos - m.pienkos@zdm.waw.pl - tel. (22) 558 93 36   

Szymon Fertacz - s.fertacz@zdm.waw.pl - tel. (22) 558 91 28 

 

ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA

Iwona Fryczyńska - fryczynska@zom.waw.pl - tel. (22) 277 04 72

 

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Łukasz Filipczak - l.filipczak@ztm.waw.pl - tel. (22) 459 42 68

 

ZARZĄD ZIELENI

Jacek Wiśnicki - j.wisnicki@zzw.waw.pl - tel. (22) 277 49 06

Michał Malarowski - m.malarowski@zzw.waw.pl - tel. (22) 277 48 88

Anna Jantos - a.jantos@zzw.waw.pl - tel. (22) 277 42 58

 

ZARZĄD MIENIA MIASTA

Tomasz Gała - tgala@zmw.waw.pl - tel. (22) 877 15 86