Koordynatorzy w biurach

BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH

Tomasz Pyżyna - tpyzyna@um.warszawa.pl - (22) 443 29 03

Aneta Demianiuk -  ademianiuk@um.warszawa.pl - (22) 443 22 24

 

BIURO ADMINISTRACYJNE

Agnieszka Kulma - a.kulma@um.warszawa.pl - (22) 443 04 79

 

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Katarzyna Krakowiak - katarzyna.krakowiak@um.warszawa.pl - (22) 443 06 61

 

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Elżbieta Zamojska - ezamojska@um.warszawa.pl - (22) 443 02 55

 

BIURO DŁUGU I RESTRUKTURYZACJI WIERZYTELNOŚCI

Sławomir Solarz - ssolarz@um.warszawa.pl - (22) 443 26 69

 

BIURO EDUKACJI

Robert Tkaczyk - rtkaczyk@um.warszawa.pl - (22) 443 35 34

 

BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH I POLITYKI ROZWOJU

Anna Rzeczkowska - arzeczkowska@um.warszawa.pl - (22) 443 28 83

Marcin Karbownik - mkarbownik@um.warszawa.pl - (22) 443 07 97

 

BIURO GEODEZJI I KATASTRU

Iwona Kołodziejska - i.kolodziejska@um.warszawa.pl - (22) 443 17 09

Barbara Lisińska - blisinska@um.warszawa.pl - (22) 325 82 23

 

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI

Michał Nowakowski - michalnowakowski@um.warszawa.pl - (22) 443 45 29

 

BIURO INFORMATYKI

Daria Rumianek-Kawka - drumianek@um.warszawa.pl - (22) 433 33 01

 

BIURO INFRASTRUKTURY

Katarzyna Walczyk - kwalczyk@um.warszawa.pl - (22) 443 22 91

 

BIURO KONTROLI

Edyta Bednarska-Bień - ebednarska@um.warszawa.pl - (22) 443 32 87

 

BIURO KULTURY

Marta Rudnicka - marta.rudnicka@um.warszawa.pl - (22) 443 03 51

 

BIURO MARKETINGU MIASTA

Marzena Leśniewska - mlesniewska@um.warszawa.pl - (22) 443 31 76

 

BIURO MIENIA MIASTA I SKARBU PAŃSTWA

Olga Zakrzewska - ozakrzewska@um.warszawa.pl - (22) 443 95 09

 

BIURO ŁADU KORPORACYJNEGO

Józef Rąpała - irapala@um.warszawa.pl - (22) 443 13 72

Iwona Majcher - imajcher@um.warszawa.pl - (22) 443 13 81

 

BIURO OCHRONY POWIETRZA I POLITYKI KLIMATYCZNEJ

Żaneta Kopacz - zkopacz@um.warszawa.pl - (22) 325 96 28

Agnieszka Dybiec - adybiec@um.warszawa.pl - (22) 325 96 53

 

BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA

Monika Wiśniewska - mwisniewska@um.warszawa.pl - (22) 443 25 07

Agata Harbat - aharbat@um.warszawa.pl - (22) 443 25 87

 

BIURO ORGANIZACJI URZĘDU

Dorota Goławska - dgolawska@um.warszawa.pl - (22) 443 30 01

 

BIURO POLITYKI LOKALOWEJ

Danuta Strzelczyk - djstrzelczyk@um.warszawa.pl - (22) 443 37 16

Iwona Polańska-Świtka - ipolanskaswitka@um.warszawa.pl - (22) 443 95 90

 

BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ

Łukasz Szulencki -  lszulencki@um.warszawa.pl - (22) 443 07 20

Bartosz Kulczakiewicz -  bkulczakiewicz@um.warszawa.pl - (22) 443 07 05

 

BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

Magdalena Wieczorek - mwieczorek@um.warszawa.pl - (22) 443 02 34

 

BIURO PRAWNE

Rafał Siedlecki - rsiedlecki@um.warszawa.pl - (22) 443 15 70

 

BIURO RADY M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Szymańska - mszymanska@um.warszawa.pl - (22) 443 06 07

 

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Beata Smorczewska - bsmorczewska@um.warszawa.pl - (22) 443 22 56

 

BIURO SPORTU I REKREACJI

Agata Hołownia - aholownia@um.warszawa.pl - (22) 443 24 65

 

BIURO SPRAW DEKRETOWYCH

Ewelina Serafin - eserafin@um.warszawa.pl - (22) 443 95 81 

Małgorzata Hamerlińska - mhamerlinska@um.warszawa.pl - (22) 325 84 14

 

BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Beata Madany - bmadany@um.warszawa.pl - (22) 443 36 54

 

BIURO STRATEGII I ANALIZ

Magdalena Gawrońska –  mgawronska@um.warszawa.pl – (22)  325 79 14

 

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Miłosz Gos - mgos@um.warszawa.pl - (22) 443 10 68

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Agata Samoć - asamoc@um.warszawa.pl - (22) 443 14 29

 

BIURO ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM

Anna Szymańczyk - aszymanczyk@um.warszawa.pl - (22) 325 97 19 

 

BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Ewelina Araszkiewicz - earaszkiewicz@um.warszawa.pl - (22) 443 34 51

 

BIURO ZGODNOŚCI

Monika Macikowska - mmacikowska@um.warszawa.pl - (22) 325 79 20

 

CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA

Agnieszka Sidor - asidor@um.warszawa.pl - (22) 443 19 63

 

GABINET PREZYDENTA

Magdalena Michalska-Żarnowska - mmichalska@um.warszawa.pl - (22) 443 11 18

Małgorzata Wójcik-Głowacka - mal.wojcik@um.warszawa.pl - (22) 443 10 99

 

STOŁECZNE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Anna Podgrudna - apodgrudna@um.warszawa.pl - (22) 443 11 45