Koordynatorzy w biurach

BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH

Tomasz Pyżyna - tpyzyna@um.warszawa.pl - (22) 443 29 03

Ewelina Wrzosek - e.wrzosek@um.warszawa.pl - (22) 443 22 24

 

BIURO ADMINISTRACYJNE

Agnieszka Kulma - a.kulma@um.warszawa.pl - (22) 443 04 79

 

BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Katarzyna Sałbut - ksalbut@um.warszawa.pl - (22) 325 89 11

 

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Elżbieta Zamojska - ezamojska@um.warszawa.pl - (22) 443 02 55

 

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZENIA KRYZYSOWEGO

Anna Podgrudna - apodgrudna@um.warszawa.pl - (22) 443 11 45

 

BIURO CYFRYZACJI MIASTA

Alicja Paluch - apaluch@um.warszawa.pl - (22) 433 33 11

 

BIURO DŁUGU I RESTRUKTURYZACJI WIERZYTELNOŚCI

Sławomir Solarz - ssolarz@um.warszawa.pl - (22) 443 26 69

 

BIURO EDUKACJI

Katarzyna Starzyk - kstarzyk@um.warszawa.pl - (22) 443 35 47

 

BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH I POLITYKI ROZWOJU

Urszula Monkiewicz - umonkiewicz@um.warszawa.pl - (22) 443 28 55

 

BIURO GEODEZJI I KATASTRU

Iwona Kołodziejska - i.kolodziejska@um.warszawa.pl - (22) 443 17 09

Barbara Lisińska - blisinska@um.warszawa.pl - (22) 325 82 23

 

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI

Michał Nowakowski - michalnowakowski@um.warszawa.pl - (22) 443 45 29

 

BIURO INFRASTRUKTURY

Anita Wondołowska - awondolowska@um.warszawa.pl - (22) 443 22 71

Emilia Niedzwiecka - e.niedzwiecka@um.warszawa.pl - (22) 443 22 79

 

BIURO KADR I SZKOLEŃ

Ewelina Araszkiewicz - earaszkiewicz@um.warszawa.pl - (22) 443 34 51

 

BIURO KONTROLI

Edyta Bednarska-Bień - ebednarska@um.warszawa.pl - (22) 443 32 87

 

BIURO KULTURY

Aneta Domańska-Machnio - a.domanska@um.warszawa.pl - (22) 443 03 44

 

BIURO MARKETINGU MIASTA

Marzena Leśniewska - mlesniewska@um.warszawa.pl - (22) 443 31 76

 

BIURO MIENIA MIASTA I SKARBU PAŃSTWA

Marta Duda–Osińska - m.duda@um.warszawa.pl - (22) 443 20 05

Anna Szewczyk - aszewczyk@um.warszawa.pl - (22) 443 21 26

 

BIURO ŁADU KORPORACYJNEGO

Józef Rąpała - irapala@um.warszawa.pl - (22) 443 13 72

Iwona Majcher - imajcher@um.warszawa.pl - (22) 443 13 81

 

BIURO OCHRONY POWIETRZA I POLITYKI KLIMATYCZNEJ

Żaneta Kopacz - zkopacz@um.warszawa.pl - (22) 325 96 28

Aleksandra Gładysz - agladysz@um.warszawa.pl - (22) 325 96 26

 

BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA

Monika Wiśniewska - mwisniewska@um.warszawa.pl - (22) 443 25 07

Agata Harbat - aharbat@um.warszawa.pl - (22) 443 25 87

BIURO ORGANIZACJI URZĘDU

Agnieszka Brzezińska - agnieszka.brzezinska@um.warszawa.pl - (22) 443 30 43

 

BIURO POLITYKI LOKALOWEJ

Danuta Strzelczyk - djstrzelczyk@um.warszawa.pl - (22) 443 37 16

Iwona Polańska-Świtka - ipolanskaswitka@um.warszawa.pl - (22) 443 95 90

 

BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ

Bartosz Kulczakiewicz - bkulczakiewicz@um.warszawa.pl - (22) 443 07 05

 

BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

Magdalena Wieczorek - mwieczorek@um.warszawa.pl - (22) 443 02 34

 

BIURO PRAWNE

Rafał Siedlecki - rsiedlecki@um.warszawa.pl - (22) 443 15 70

 

BIURO RADY M.ST. WARSZAWY

Aneta Kurowska - akurowska@um.warszawa.pl - (22) 443 06 07

 

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Beata Smorczewska - bsmorczewska@um.warszawa.pl - (22) 443 22 56

 

BIURO SPORTU I REKREACJI

Agata Hołownia - aholownia@um.warszawa.pl - (22) 443 24 65

 

BIURO SPRAW DEKRETOWYCH

Agnieszka Kopijer - akopijer@um.warszawa.pl - (22) 443 20 74

 

BIURO STOŁECZNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Beata Madany - bmadany@um.warszawa.pl - (22) 443 36 54

 

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Aleksandra Grobelna - agrobelna@um.warszawa.pl - (22) 443 10 97

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Agata Samoć - asamoc@um.warszawa.pl - (22) 443 14 29

 

BIURO ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM

Joanna Szydłowska - jszydlowska@um.warszawa.pl - (22) 325 97 21

 

BIURO ZGODNOŚCI

Maria Leszczyńska - mleszczynska@um.warszawa.pl - (22) 325 79 23

 

CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA

Agnieszka Sidor - asidor@um.warszawa.pl - (22) 443 19 63

 

GABINET PREZYDENTA

Magdalena Michalska-Żarnowska - mmichalska@um.warszawa.pl - (22) 443 11 18

Małgorzata Wójcik-Głowacka - mal.wojcik@um.warszawa.pl - (22) 443 10 99

 

MIEJSKIE CENTRUM SIECI I DANYCH

Agnieszka Malinowska - a.malinowska@um.warszawa.pl - (22) 443 05 50