Kontakt

Koordynacją przebiegu budżetu obywatelskiego w Warszawie zajmują się pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej.

Jeżeli masz pytania dotyczące budżetu obywatelskiego, napisz do nas wiadomość na adres bo@um.warszawa.pl lub skontaktuj się z wybranym pracownikiem Wydziału Budżetu Obywatelskiego. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00.

Kontakt do pracowników Wydziału Budżetu Obywatelskiego.

Jeżeli masz pytania dotyczące oceny merytorycznej lub realizacji poszczególnych projektów, skontaktuj się z odpowiednim koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego.