Harmonogram i kwoty w 9. edycji

Harmonogram

Zgłaszanie projektów: 

od 1 grudnia 2021 roku do 25 stycznia 2022 roku

Ocena projektów:

od 26 stycznia do 4 maja 2022 roku, w tym:

 • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny projektów: 4 maja 2022 roku

Odwołania od negatywnego wyniku oceny:

od 4 do 31 maja 2022 roku, w tym:

 • składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2022 roku
 • rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2022 roku
 • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej
  projektodawcy – 31 maja 2022 roku

Głosowanie mieszkańców na projekty:

od 15 czerwca do 30 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie wyników głosowania:

13 lipca 2022 roku 

Pozostałe ważne terminy:

 • Urzędnicy publikują w ESOG informacje o potencjalnych skutkach realizacji projektu 
  dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej (dotyczy projektów dopuszczonych do głosowania): do 31 maja 2022 r. 
 • Projektodawcy mają możliwość wycofania swojego projektu: do 1 czerwca 2022 r. 
 • Mieszkańcy, którzy mają trudności z poruszaniem się mogą zgłosić potrzebę głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy: 
  od 1 do 18 czerwca 2022 r. 

 

Kwoty

Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego to 101 130 815 zł. 

Pieniądze przeznaczone na pomysły mieszkańców są podzielone na pulę ogólnomiejską w wysokości 30 339 246 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 70 791 569 zł. Każda z 18-tu dzielnic otrzymała środki z puli dzielnicowej proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych w danej dzielnicy.

Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 20% kwoty dostępnej na danym poziomie. Oznacza to, że koszt jednego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty 6 067 849 zł.

Podział kwot na pule i limit wartości projektów:

Podział kwot na pule i limit wartości projektów
Pula Kwota Limit wartości 
jednego projektu 
Poziom ogólnomiejski 30 339 246 zł  6 067 849 zł 
Bemowo 4 854 279 zł  970 856 zł 
Białołęka 4 753 148 zł  950 630 zł 
Bielany 5 258 802 zł  1 051 760 zł 
Mokotów 8 697 250 zł  1 739 450 zł 
Ochota 3 337 317 zł  667 463 zł 
Praga-Południe 7 180 288 zł  1 436 058 zł 
Praga-Północ 2 629 401 zł  525 880 zł 
Rembertów 1 011 308 zł  202 262 zł 
Śródmieście 4 652 017 zł  930 403 zł 
Targówek 4 955 410 zł  991 082 zł 
Ursus 2 427 140 zł  485 428 zł 
Ursynów 6 067 849 zł  1 213 570 zł 
Wawer 3 033 924 zł  606 785 zł 
Wesoła 1 011 308 zł  202 262 zł 
Wilanów 1 516 962 zł  303 392 zł 
Włochy 1 719 224 zł  343 845 zł 
Wola 5 663 326 zł  1 132 665 zł 
Żoliborz 2 022 616 zł  404 523 zł 
Razem 101 130 815 zł   

 

Załączniki: