Harmonogram

Zgłaszanie projektów: 

od 1 grudnia 2020 roku do 25 stycznia 2021 roku

Ocena projektów:

od 26 stycznia do 4 maja 2021 roku, w tym:

 • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny projektów: 4 maja 2021 roku

Odwołania od negatywnego wyniku oceny:

od 4 do 31 maja 2021 roku, w tym:

 • składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2021 roku
 • rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2021 roku
 • zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej
  projektodawcy – 31 maja 2021 roku

Głosowanie mieszkańców na projekty:

od 15 czerwca do 30 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie wyników głosowania:

15 lipca 2021 roku 

  

Pozostałe ważne terminy:

 • Urzędnicy publikują w ESOG informacje o potencjalnych skutkach realizacji projektu 
  dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej (dotyczy projektów dopuszczonych do głosowania): do 31 maja 2021 r. 
 • Projektodawcy mają możliwość wycofania swojego projektu: do 1 czerwca 2021 r. 
 • Mieszkańcy, którzy mają trudności z poruszaniem się mogą zgłosić potrzebę głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy: 
  od 1 do 18 czerwca 2021 r. 

Grafika przedstawiająca harmonogram 8. edycji budżetu obywatelskiego

 

 

Załączniki: