Do pobrania

Zgłaszanie projektów

Formularz zgłoszeniowy pomysłu do budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Lista poparcia pomysłu do budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Lista współautorów pomysłu do budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Zgoda na realizację projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2019 na nieruchomości niestanowiącej własności m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa

Broszura informacyjna

 

Głosowanie

Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Zgoda kuratora osoby ubezwłasnowolnionej na udział w budżecie partycypacyjnym na rok 2019

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na pomysły do budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Zgłoszenie bezprawnego wykorzystania danych osobowych

Szablon plakatu na głosowanie

 

Dokumenty

Zarządzenie Prezydenta w sprawie przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego (Regulamin 5. edycji budżetu partycypacyjnego)

Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego

Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania procesu weryfikacji oraz realizacji projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego

Raport z przeprowadzenia 5. edycji budżetu partycypacyjnego

Raport z ewaluacji 5. edycji budżetu partycypacyjnego

Dane statystyczne dotyczące 5. edycji budżetu partycypacyjnego

 

Materiały edukacyjne

Scenariusze lekcji o budżecie partycypacyjnym dla szkół