9. edycja budżetu obywatelskiego

W 9. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona kwota w wysokości 101 130 815 zł.

W ramach dziewiątej edycji warszawiacy zgłosili łącznie 1943 projekty – 208 na poziomie ogólnomiejskim i 1735 dzielnicowych. Najwięcej propozycji dotyczyło dzielnicy Bielany – 140 projektów, Targówek – 134, Mokotów – 122. Najmniej projektów zgłosili mieszkańcy Wesołej – 38 pomysłów.

Liczba projektów zgłoszonych w poszczególnych dzielnicach i na poziomie ogólnomiejskim przedstawia się następująco: Bemowo – 120, Białołęka – 100, Bielany – 140, Mokotów – 122, Ochota – 104, Praga-Południe – 121, Praga-Północ – 115, Rembertów – 49, Śródmieście – 74, Targówek – 134, Ursus – 99, Ursynów – 107, Wawer – 115, Wesoła – 38, Wilanów – 57, Włochy – 75, Wola – 97, Żoliborz – 68, poziom ogólnomiejski – 208.

Po ocenie merytorycznej, 1275 projekty zostały dopuszczone do głosowania, ponieważ zostały ocenione pozytywnie. 49 projektów autorzy zdecydowali się wycofać pomiędzy zakończeniem oceny formalnej a ogłoszeniem wyników oceny merytorycznej. Z kolei 520 projektów zostało ocenionych negatywnie, ponieważ nie spełniały wszystkich kryteriów oceny merytorycznej. Do najczęstszych powodów niedopuszczenia projektów pod głosowanie mieszkańców należały (kolejno):

  • brak możliwości zrealizowania projektu we wskazanej w zgłoszeniu lokalizacji,
  • brak możliwości realizacji projektu w trakcie jednego roku budżetowego,
  • niezgodność z prawem, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • zlokalizowanie projektu na nieruchomości, do której m.st. Warszawy nie posiada tytułu prawnego do dysponowania.

Autorzy pomysłów ocenionych negatywnie mogli odwołać się od tej decyzji. Łącznie zostało zgłoszonych 166 odwołań od negatywnej oceny projektów, co oznacza, że mieszkańcy odwołali się od oceny 29% projektów ze wszystkich zweryfikowanych negatywnie. Wskutek ponownej weryfikacji aż 57 projektów zmieniało status na „dopuszczony do głosowania”, co oznacza, że wynik oceny został zmieniony w przypadku 34% projektów, do oceny których projektodawcy zgłosili odwołania. Wśród projektów ze zmienionym wynikiem oceny było 12 projektów ogólnomiejskich i 45 dzielnicowych.

Pod głosowanie mieszkańców trafiło 1327 propozycji - 1189 dzielnicowych oraz 138 ogólnomiejskich. Łącznie udział w głosowaniu wzięło 88 861 osób. Aż 99 proc. głosów zostało oddanych drogą elektroniczną. Prawie 30 proc. wszystkich głosów elektronicznych oddano w ostatnim dniu głosowania. Najchętniej głosowały osoby w przedziałach wiekowych 25-34 i 35-44 lata. Podobnie jak w poprzednich latach, zagłosowało więcej kobiet (62 proc.) niż mężczyzn (38 proc.). Największe zainteresowanie głosowaniem odnotowano w Ursusie, gdzie na 1000 mieszkańców dzielnicy zagłosowały 73 osoby. Podobną frekwencją może pochwalić się Białołęka (71 głosujących na 1000 mieszkańców dzielnicy).

Zwycięskie projekty zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 13 lipca 2022 r. w Pałacu Kultury i Nauki. Mieszkańcy wybrali do realizacji łącznie 326 projektów, z czego 22 ogólnomiejskich i 304 dzielnicowe. Najwięcej projektów przeszło do realizacji w dzielnicach Bemowo (31), Mokotów i Włochy (po 24).

Średni koszt realizacji projektu dzielnicowego to 232 697 zł, natomiast ogólnomiejskiego – 1 378 940 zł.

Najdroższy projekt ogólnomiejski: Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie - 6 052 800 zł.

Najdroższy projekt dzielnicowy: Nowe drzewa, ławki i chodniki na Pradze-Południe - 1 436 058 zł.

Najwięcej głosów otrzymał projekt: 2050 drzew dla Warszawy – 27 805 głosów.

Załączniki: