7. edycja budżetu obywatelskiego

W VII edycji budżetu obywatelskiego, na realizację projektów mieszkańców Miasto przeznaczyło ponad 83 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 2243 projekty. Do głosowania zostało dopuszczonych 1503 projektów – 1397 propozycji dzielnicowych oraz 106 ogólnomiejskich. Do realizacji w 2021 roku mieszkańcy wybrali 359 projektów - 18 ogólnomiejskich i 341 dzielnicowych. W głosowaniu wzięło udział 109 025 mieszkańców Warszawy. 

Załączniki: