2. edycja budżetu partycypacyjnego

W ramach budżetu partycypacyjnego do podziału było ponad 51 milionów złotych. Zgłoszonych zostało 2333 projektów (w pierwszej edycji 2236 projektów), do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1464 (w pierwszej edycji 1390) dotyczących 18 dzielnic Warszawy. Głosowało ponad 172 395 warszawiaków (w pierwszej edycji 166 893).

Ogólna wartość zgłoszonych projektów to 374 880.798,55 zł, z czego realizowane będą 644 projekty, na ogólną kwotę prawie 50.441.840,00 zł.

Największe zainteresowanie głosowaniem odnotowano w dzielnicy Wesoła, gdzie udział w głosowaniu wzięło ponad 17% mieszkańców tej dzielnicy. Na kolejnych miejscach pod względem zainteresowania znalazły się dzielnice Mokotów (prawie 14%), Żoliborz (13,5%) oraz Wola (prawie 13%).

Głosy nieważne stanowiły niespełna 13% wszystkich głosów. Ponad 21% z tych głosów były to głosy oddane wielokrotnie, ponad 6% były to głosy bez danych osobowych lub z błędnymi danymi osobowymi, niespełna 4,5% głosów była nieważna z powodu przekroczenia puli środków dostępnej w obszarze głosowania. Ponad 3,5% głosujących podało błędny PESEL albo nie podało go wcale. Najczęstszą przyczyną nieważności głosów było niekliknięcie w link, gdyż 64% z wszystkich głosów nieważnych stanowiły właśnie te niepotwierdzone.

Projektem o największej liczbie zdobytych głosów był projekt „Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe”, który uzyskał 4265 głosów. Projektem, który powtórzył się w największej liczbie dzielnic jest „Łąka kwietna”, która realizowana będzie aż w 39 miejscach w Warszawie.

UWAGA UWAGA! Jak wybierane były zwycięskie projekty?
Jeśli pierwsze projekty (z największą liczba głosów) nie wyczerpały puli pieniędzy w danej dzielnicy, wówczas dobierany był do realizacji kolejny projekt, który mieścił się w ramach finansowych. Nie musiał to być trzeci, czy czwarty w głosowaniu, ale nawet szósty czy siódmy ze zgłoszonych. Ważne, żeby wystarczyło na niego pieniędzy.

Załączniki: