1. edycja budżetu partycypacyjnego

W ramach 1. edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie do dyspozycji mieszkańców było ponad 26 milionów złotych (każda dzielnica przeznaczyła na budżet partycypacyjny 0,5 % do 1,1 % swojego budżetu).

Mieszkańcy zgłosili ponad 2200 pomysłów, do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1390 projektów dotyczących 18 dzielnic Warszawy. Do realizacji warszawiacy wybrali 336 projektów.

Załączniki: