null

Zostań ambasadorem budżetu obywatelskiego!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szukamy osób, które pomogą nam zaangażować mieszkańców w budżet obywatelski. Zależy Ci na tym, aby zgłaszane projekty były jak najlepsze? Chcesz, aby propozycje były wypracowane wspólnie z innymi mieszkańcami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Szukamy osób, które pomogą nam zaangażować mieszkańców w budżet obywatelski. Zależy Ci na tym, aby zgłaszane projekty były jak najlepsze? Chcesz, aby propozycje były wypracowane wspólnie z innymi mieszkańcami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zadaniami Ambasadorów jest promocja idei budżetu obywatelskiego, zachęcanie mieszkańców do składania projektów i głosowania oraz wsparcie mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w budżecie obywatelskim. 

Przykładowe działania:

 • organizacja spotkań dla mieszkańców (także on-line) 
 • promocja budżetu obywatelskiego w przestrzeni on-line np. na portalach społecznościowych
 • promocja w przestrzeni on-line (portale społecznościowe i inne dostępne kanały) 
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy (pikniki, festyny, spotkania itp.); 
 • dystrybucję materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, gadżety); 
 • promocję na wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty (pikniki, festyny, spotkania itp.); 
 • udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, które dotyczą budżetu obywatelskiego;
 • pomoc mieszkańcom w pisaniu projektów oraz dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem związanymi z ze składaniem pomysłów, kontaktem z urzędem na etapie składania projektów  
 • pomoc autorom na etapie odwołań oraz dzielenie się własnym doświadczeniem związanym z kontaktem z urzędem 

Pamiętaj, że nie musisz podejmować się wszystkich działań. Możesz wybrać tylko część z nich. Np. tylko pomagać w pisaniu projektów.

 

Rekrutacja

Jeśli jesteś zainteresowany/a, wypełnij zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy. Wyślij go na adres twojbudzet@um.warszawa.pl.  Kandydaci będą wybierani na podstawie uzasadnienia kandydatury oraz doświadczenia i dotychczasowych działań. Z wybranymi osoby będziemy się kontaktować telefonicznie.

Ambasadorem może zostać każda osoba, która ukończyła 13 lat.

Przed wysłaniem zgłoszenia warto zapoznać się z regulaminem wolontariatu „Ambasadorzy budżetu obywatelskiego”.

 

Co oferujemy?

 • tytuł Ambasadora budżetu obywatelskiego;
 • szkolenia podnoszące kompetencje z zakresu współpracy z mieszkańcami, komunikacji lub promocji;
 • szkolenia z zasad i harmonogramu budżetu obywatelskiego;
 • materiały informacyjne i promocyjne dotyczących budżetu obywatelskiego;
 • wsparcie merytoryczne, techniczne oraz organizacyjne dotyczące zadań realizowanych przez Ambasadorów;
 • możliwość zaprezentowania sylwetki Ambasadora na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu - www.twojbudzet.um.warszawa.pl;
 • zaświadczenie o współpracy po zakończeniu wolontariatu;
 • współpracę na podstawie porozumienia wolontariackiego;

 

Jakie są obowiązki Ambasadora?

 • udział w szkoleniach z zasad i harmonogramu budżetu obywatelskiego;
 • wykonanie i sprawozdanie się z realizowanych zadań;
 • przekazywania bieżących informacji na temat swoich działań;

 

Ważne

Ambasador, który będzie równocześnie Autorem projektu w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego nie może promować autorskiego projektu podczas wykonywania zadań.

Chcielibyśmy, aby w każdej z dzielnic było nie więcej niż 3 ambasadorów. 

Projekt nie jest skierowany do radnych m.st. Warszawy oraz radnych dzielnic m.st. Warszawy.

 

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami. Na pytania odpowiada Magdalena Stefańska: tel. (22) 44 33 471 lub m.stefanska@um.warszawa.pl

Załączniki: