null

Zostań Ambasadorem budżetu obywatelskiego!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szukamy osób, które pomogą nam zaangażować mieszkańców w budżet obywatelski. Zależy Ci na tym, aby zgłaszane projekty były jak najlepsze? Chcesz, aby propozycje były wypracowane wspólnie z innymi mieszkańcami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

 

Zadaniem Ambasadorów będzie promocja idei i zasad budżetu obywatelskiego oraz wsparcie mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w budżecie obywatelskim. 

Powyższe zdania Ambasadorzy będa mogli realizować poprzez następujące działania:

 • organizacja spotkań dla mieszkańców;
 • kontakt z mieszkańcami;
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy oraz inne podmioty (dyżury, maratony pisania projektów, pikniki, festyny, spotkania itp.);
 • dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, gadżety);
 • inne zadania zaproponowane przez Ambasadora i zatwierdzone przez Organizatora;

 

Rekrutacja

Jeśli jesteś zainteresowany/a, wypełnij zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy. Wyślij go na adres twojbudzet@um.warszawa.pl do 17 listopada 2019 r. Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie rekrutacyjne. Kandydaci będą wybierani na podstawie uzasadnienie kandydatury oraz doświadczenia i dotychczasowych działań.

Przed wysłaniem zgłoszenia warto zapoznać się z regulaminem wolontariatu „Ambasadorzy budżetu obywatelskiego”.

 

Co oferujemy?

 • tytuł Ambasadora budżetu obywatelskiego;
 • szkolenia podnoszące kompetencje z zakresu współpracy z mieszkańcami, komunikacji lub promocji;
 • szkolenia z zasad i harmonogramu budżetu obywatelskiego;
 • materiały informacyjne i promocyjne dotyczących budżetu obywatelskiego;
 • wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne dotyczące zadań realizowanych przez Ambasadorów;
 • możliwość zaprezentowania sylwetki Ambasadora na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu - www.twojbudzet.um.warszawa.pl;
 • zaświadczenie o współpracy po zakończeniu wolontariatu;
 • współpracę na podstawie porozumienia wolontariackiego;

 

Jakie są obowiązki Ambasadora?

 • udział w szkoleniach z zasad i harmonogramu budżetu obywatelskiego;
 • wykonanie i sprawozdanie się z realizowanych zadań;
 • przekazywania bieżących informacji na temat swoich działań;

 

Ważne

Ambasador, który będzie równocześnie Autorem projektu w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego nie może promować autorskiego projektu podczas wykonywania zadań;

Chcielibyśmy, aby w każdej z dzielnic było nie więcej niż 3 ambasadorów. 

Projekt nie jest skierowany do radnych m.st. Warszawy oraz radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Załączniki: