null

Zostań Ambasadorem budżetu obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szukamy osób, które aktywnie będą promować i działać na rzecz zwiększania wiedzy o budżecie obywatelskim wśród mieszkańców. Ambasadorów, którzy przeprowadzą dyskusję prowadzącą do generowania pomysłów i zachęcą mieszkańców do włączenia się w budżet obywatelski na wszystkich jego etapach.

Do zadań Ambasadorów należeć będzie promocja idei i zasad budżetu obywatelskiego oraz wsparcie mieszkańców chcących wziąć udział w procesie budżetu obywatelskiego, w szczególności na etapie zgłaszania pomysłów, oceny, odwołań oraz głosowania, poprzez:

a) organizację spotkań dla mieszkańców;

b) promocję w przestrzeniach publicznych (np. rozdawanie ulotek, rozmowa);

c) udział w wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy (pikniki, festyny, spotkania itp.);

d) aktywność w mediach społecznościowych;

e) dystrybucję materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, gadżety);

f) promocję na wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty (pikniki, festyny, spotkania itp.);

g) wystąpienia w mediach;

h) kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z mieszkańcami;

i) udział w dyżurach i maratonach pisania projektów organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy;

j) inne zadania zaproponowane przez Ambasadora i zatwierdzone przez Organizatora;

Co oferujemy?

 • tytuł Ambasadora budżetu obywatelskiego :);
 • szkolenia z zasad i harmonogramu budżetu obywatelskiego;
 • szkolenia podnoszące kompetencje z zakresu współpracy z mieszkańcami i/lub komunikacji i/lub promocji;
 • zapewnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego;
 • wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne dotyczące zadań realizowanych przez Ambasadorów;
 • możliwość zaprezentowania sylwetki Ambasadora na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu - www.twojbudzet.um.warszawa.pl;
 • zaświadczenie o współpracy po zakończeniu projektu;
 • współpracę na podstawie porozumienia wolontariackiego;

 

Jakie są obowiązki Ambasadora?

 • udział w szkoleniach z zasad i harmonogramu budżetu obywatelskiego;
 • wykonanie i sprawozdanie się z co najmniej dwóch wymienionych zadań;
 • przekazywania bieżących informacji na temat swoich działań;
 • Ambasador, który będzie równocześnie autorem projektu w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego nie może promować autorskiego projektu podczas wykonywania zadań;

 

Rekrutacja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, w którym podasz swoje podstawowe dane, napiszesz dlaczego chciałbyś zostać Ambasadorem budżetu obywatelskiego oraz opiszesz swoje dotychczasowe działania i doświadczenie w obszarze budżetu obywatelskiego oraz współpracy z mieszkańcami. Podpisany formularz wraz z listą poparcia zawierającą podpisy 20 osób popierających Twoją kandydaturę wyślij na adres twojbudzet@um.warszawa.pl do 23 maja.

Kandydaci będą wybierani na podstawie uzasadnienie kandydatury oraz doświadczenia i dotychczasowych działań. W każdej z dzielnic wyłonionych zostanie nie więcej niż 3 ambasadorów.

Przed wysłaniem zgłoszenia warto zapoznać się z regulaminem wolontariatu „Ambasadorzy budżetu obywatelskiego”.

 

Pierwsze obowiązkowe spotkania organizacyjne wraz ze szkoleniem z zasad i harmonogramu budżetu obywatelskiego odbędą się 27 maja oraz 28 maja w godzinach 16:00 – 20:00 (wystarczy przyjść w jeden z tych dni).

 

Projekt nie jest skierowany do radnych m.st. Warszawy oraz radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Załączniki: