null

Zgłoś swój projekt do budżetu partycypacyjnego!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 15 stycznia możesz zgłosić projekt, który poprawi Twoją okolicę! Projekty, na które w czerwcu zagłosuje najwięcej warszawiaków, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy i zrealizowane w kolejnym roku. Do rozdysponowania w III edycji jest prawie 59 milionów – dokładnie 58 588 894 zł.

Aby zgłosić projekt wystarczy:

 • wypełnić formularz ON-LINE lub wypełnić formularz PAPIEROWY (formularz papierowy trzeba wydrukować, wypełnić i przynieść do odpowiedniego urzędu dzielnicy.
 • do każdego formularza dołączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają projekt. Osoby popierające projekt muszą być mieszkańcami Warszawy, niekoniecznie danej dzielnicy.
 • powinieneś też przygotować wstępny kosztorys projektu, poszukaj podpowiedzi w przykładowym cenniku Ile kosztuje miasto

SPRAWDŹ, JAK PODZIELONE SĄ DZIELNICE

 

Projekt musi spełniać kilka warunków:

 • musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (2017 roku),
 • powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta (w niektórych dzielnicach akceptowalne są propozycje projektów dotyczące terenów niebędących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego, sprawdź, czy tak jest w Twojej dzielnicy na jej stronie internetowej),
 • teren, na którym zlokalizowany jest projekt, powinien być ogólnodostępny, aby z efektu ewentualnej realizacji mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,
 • projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom i jednostkom (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta itp.),
 • nie może być projektem częściowym, powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania); w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2017,
 • musi być zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę,
 • całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze, oraz w limicie na jeden projekt, jeżeli taki został wyznaczony w danej dzielnicy,
 • projekt nie może zawierać wskazania konkretnego wykonawcy (np. firmy, stowarzyszenia itp), projekty wybrane w głosowaniu, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy, ich realizacja będzie się więc odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych) - wykonawcy będą więc wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo.

 

Jakie projekty mogę zgłosić?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

 

Masz wątpliwości?

Przejrzyj broszurę POMOCNIK BUDŻETOWY oraz NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Jeśli nadal masz pytania, przyjdź na jeden z DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH lub MARATONÓW PISANIA PROJEKTÓW, na których urzędnicy dzielnicowi pomogą Ci przygotować propozycję projektu.

Możesz też napisać do nas na adres twojbudzet@um.warszawa.pl lub do KOORDYNATORA ds. budżetu partycypacyjnego w swojej dzielnicy.

 

Uwaga

Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jeden projekt!

Wybrane w głosowaniu mieszkańców projekty zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok i wtedy też rozpocznie się ich realizacja.