null

Zasady V edycji budżetu partycypacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

REGULAMIN BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

18 października 2017 r. podpisane zostało zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy, które zawiera REGULAMIN PIĄTEJ EDYCJI budżetu partycypacyjnego.

ZASADY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO opisane są w Regulaminie, który stworzyliśmy na podstawie wyników ewaluacji, wielu maili, uwag z portali społeczościowych, warsztatów i spotkań.

 

CO NOWEGO W PIĄTEJ EDYCJI?

 • Spotkania otwarcia przed rozpoczęciem zgłaszania pomysłów. W każdej dzielnicy, 30 listopada 2017 roku, odbędą się spotkania, na których pracownicy urzędu wyjaśnią zasady budżetu partycypacyjnego oraz przedstawią plany inwestycyjne dzielnicy na najbliższe lata.
 • Bardziej przyjazne papierowe formularze. Formularz zgłaszania projektu i karta do głosowania zawierają instrukcje oraz podpowiedzi dotyczące wypełniania poszczególnych pól.
 • Zmiany dotyczące popierania zgłaszanych projektów. Na liście poparcia projektu nadal trzeba zebrać 30 podpisów mieszkańców, ale co najmniej 15 osób musi być mieszkańcami danego obszaru (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze lokalnym) lub danej dzielnicy (w przypadku zgłoszenia projektu o charakterze ogólnodzielnicowym).
 • Możliwość wyznaczenia osoby do kontaktu. Projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców. Z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu. 
 • Wprowadzanie zmian wspólnie z pracownikami urzędu. Na etapie dyskusji o pomysłach, projektodawcy będą mogli wprowadzać zmiany w zgłoszonych pomysłach razem z urzędnikiem odpowiedzialnym za weryfikację danego projektu. Nie będzie możliwe samodzielne edytowanie projektów.
 • Wymóg uzyskania co najmniej 30 głosów w głosowaniu. Realizowane będą tylko te projekty, na które zagłosowało co najmniej 30 osób, które oddały ważny głos w danym obszarze.

Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału w każdym obszarze) będą znane do końca listopada - zasady te wypracują dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. 

 

HARMONOGRAM:

 • spotkania otwarcia – 30 listopada 2017 roku

 • zgłaszanie pomysłów – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku
 • weryfikacja zgłoszonych projektów – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku
 • dyskusje o pomysłach – od 26 lutego do 18 marca 2018 roku
 • odwołania i ponowna weryfikacja – od 8 maja do 25 maja 2018 roku
 • głosowanie na pomysły – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 roku
 • ogłoszenie wyników głosowania – do 13 lipca 2018 roku