null

Wyniki weryfikacji szczegółowej - autorzy mogą się odwołać

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekty można już przejrzeć zmienione statusy projektów po weryfikacji szczegółowej. Autorzy projektów byli też informowani o wyniku weryfikacji swoich projektów przez koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach.

 

Zgodnie z regulaminem od weryfikacji negatywnej można się odwołać.
W tym celu autor projektu powinien przesłać mailem (lub złożyć na piśmie) do burmistrza odpowiedniej dzielnicy wniosek o ponowną weryfikację wraz z uzasadnieniem. Czas na złożenie wniosku o ponowną weryfikację to 3 dni robocze od przekazania informacji o wyniku weryfikacji.

Wnioski o ponowną weryfikację będą opiniowane przez zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. 

Szczegółowe zapisy dotyczące odwołań od negatywnego wyniku weryfikacji znajdziecie w REGULAMINIE przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w rozdziale V, par. 23.

Do rozdysponowania w III edycji jest prawie 59 milionów – dokładnie 58 588 894 zł.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O WERYFIKACJI PROJEKTÓW