null

Wyniki weryfikacji szczegółowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończyła się weryfikacja szczegółowa zgłoszonych pomysłów. Pracownicy urzędów dzielnic i jednostek sprawdzali możliwość realizacji pomysłów, które mieszkańcy zgłosili do budżetu partycypacyjnego.

Teraz jest czas, kiedy autorzy pomysłów mogą się odwołać od negatywnego wyniku weryfikacji. Ostateczną listę pomysłów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców poznamy na początku czerwca.

ODWOŁANIE OD WYNIKU WERYFIKACJI

Autorzy pomysłów zweryfikowanych negatywnie mogą odwołać się od wyniku weryfikacji. W tym celu należy wysłać wniosek (elektronicznie lub pisemnie) do koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego. Ponowna weryfikacja projektu będzie przeprowadzona po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Zespoł ds. budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy.

Wniosek o ponowną weryfikację można złożyć do 11 maja br.

Autor pomysłu zostanie zaproszony na spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Na spotkaniu projektodawca lub jego przedstawiciel będą mogli zaprezentować wniosek o ponowną weryfikację projektu wraz z uzasadnieniem. W posiedzeniu Zespołu będzie uczestniczyć członek Zarządu Dzielnicy oraz pracownik przeprowadzający weryfikację szczegółową.

W przypadku nieobecności na spotkaniu projektodawcy bądź jego przedstawiciela, wniosek odczytywany jest przez koordynatora.

Informacja o wyniku ponownej weryfikacji przekazywana jest do 26 maja 2017 roku.

  

NA CZYM POLEGAŁA WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA?

Pracownicy urzędów dzielnic i jednostek m.st. Warszawy sprawdzali możliwość realizacji zgłoszonych pomysłów. Projekty musiały spełniać następujące kryteria:

  • Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
  • Możliwość realizacji projektu we wskazanej lokalizacji
  • Możliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku budżetowego 2018
  • Zgodność projektu z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy
  • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
  • Występowanie technicznych możliwości realizacji projektu
  • Oszacowany koszt realizacji projektu mieści się w ramach limitu kwot przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego
  • Zgodność z przyjętymi zasadami ogólnodostępności projektu dla mieszkańców

Zweryfikowane projekty zostały przekazane dzielnicowym Zespołom ds. budżetu partycypacyjnego, które zaopiniowały przebieg weryfikacji.