null

Wyniki oceny projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W obecnej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili łącznie 2199 propozycji projektów. Właśnie zakończyła się ich ocena. Do głosowania zostało dopuszczonych 1368 projektów – 1245 dzielnicowych oraz 123 ogólnomiejskich. Autorzy pomysłów ocenionych negatywnie mogą odwołać się od decyzji do 11 maja. Ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy 31 maja.

Statusy projektów na 2022 r. (stan na 4 maja): 

  • Projekty ocenione pozytywnie: 1368 (62 %), w tym 123 ogólnomiejskie i 1245 dzielnicowych,  
  • Projekty ocenione negatywnie: 725 (33 %), w tym 79 ogólnomiejskie i 646 dzielnicowe, 
  • Projekty wycofane przez autora: 106 (5 %), w tym 23 ogólnomiejskie i 83 dzielnicowe. 

Wyniki oceny wszystkich projektów wraz z uzasadnieniami zostały opublikowane na stronie https://bo.um.warszawa.pl/

Wszystkie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady m.st. Warszawy. Te pomysły, które spełniły kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji. Oceniana była m.in. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wskazana lokalizacja projektu, a także czas i szacunkowy koszt realizacji projektu. 

Jeżeli w trakcie weryfikacji okazało się, że projekt wymaga zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie, pracownicy urzędu kontaktowali się z ich autorami – przedstawiali proponowany zakres zmian i wyjaśniali, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian projektodawcy mogli się odnieść w ciągu sześciu dni od momentu otrzymania informacji z urzędu. Jeżeli nie udało się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł został oceniony negatywnie. 

Odwołania od negatywnej oceny projektu 

W przypadku zastrzeżeń co do wyniku oceny projektu, autor może poprosić o jej powtórne przeprowadzenie. W tym celu, w terminie od 4 do 11 maja należy złożyć odwołanie. Można to zrobić elektronicznie - poprzez stronę  https://bo.um.warszawa.pl albo papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej, za pośrednictwem kancelarii ogólnej przy ul. Kredytowej 3 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim). 

Więcej szczegółów na temat zgłaszania odwołań można przeczytać na stronie poświęconej odwołaniom.

Odwołania będą rozpatrywane do 31 maja. Tego dnia poznamy ostateczne wyniki oceny, a zarazem listę projektów dopuszczonych do głosowania. 

Głosowanie już w czerwcu 

W 8. edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców są ponad 93 mln zł. Głosowanie na projekty odbędzie się od 15 do 30 czerwca. Wyniki głosowania mieszkańców i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 15 lipca. Będą one realizowane w 2022 roku.