null

Poznaliśmy wszystkie projekty poddane pod głosowanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończyła się ocena projektów zgłoszonych w obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili ich łącznie 2199, a pod głosowanie trafi 1429 propozycji - 1300 dzielnicowych oraz 129 ogólnomiejskich.

Wszystkie projekty zgłoszone w tej edycji podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi dokumencie opisującym zasady budżetu obywatelskiego w Warszawie. Te pomysły, które spełniły kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji. Pracownicy urzędu oceniali m.in. czy projekt można zrealizować we wskazanej lokalizacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także szacowali koszt realizacji danego przedsięwzięcia i czas potrzebny na jego wykonanie. Na początku maja opublikowano efekty tej pracy. W ocenie pracowników ponad 700 projektów nie można było zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Autorzy projektów, którzy mieli zastrzeżenia do przeprowadzonej weryfikacji złożyli odwołania od niedopuszczenia projektu pod głosowanie. Do urzędu wpłynęło 210 wniosków z prośbą o ponowne przeprowadzenie oceny, w tym 30 dotyczących oceny projektów ogólnomiejskich i 180 dzielnicowych. Dzielnice z największą liczbą odwołań: Praga-Północ (24), Mokotów (23) i Włochy (19).

W wyniku ponownej oceny zwiększyła się liczba projektów poddanych pod głosowanie. Łączna liczba projektów ze zmienionym wynikiem oceny na pozytywny – 67, w tym 10 ogólnomiejskich i 57 dzielnicowych.

Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 1429 projektów - 1300 projektów dzielnicowych oraz 129 projektów ogólnomiejskich. Ostateczne statystyki (stan na 2 czerwca) wyglądają następująco:

  • Projekty ocenione pozytywnie: 1429 (65%), w tym projekty ogólnomiejskie - 129 (58%), dzielnicowe -1300 (66%)
  • Projekty ocenione negatywnie: 656 (30%), w tym projekty ogólnomiejskie - 66 (30%), dzielnicowe - 590 (30%)
  • Projekty wycofane przez autora: 114 (5%), w tym projekty ogólnomiejskie – 28 (12%), dzielnicowe - 86 (4%).

 
Wyniki oceny wszystkich projektów zostały opublikowane na stronie bo.um.warszawa.pl