null

Wyniki oceny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Znane są wyniki oceny zgłoszonych przez mieszkańców projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Autorzy projektów ocenionych negatywnie mogą się jeszcze odwołać. Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy 28 sierpnia.

W tym roku warszawianki i warszawiacy zgłosili do budżetu obywatelskiego 2166 projektów. 1383 projekty zostały ocenione pozytywnie i zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Ta liczba może jeszcze ulec zmianie pod koniec sierpnia, ponieważ autorzy projektów ocenionych negatywnie mogą się odwołać od niedopuszczenia projektu pod głosowanie. W tym momencie 681 projektów zostało ocenionych negatywnie, a 102 zostały wycofane przez autorów.

 

Ocena merytoryczna projektów

Do 8 sierpnia pracownicy urzędu sprawdzali czy jest możliwość realizacji zgłoszonych projektów. Oceniali m.in.:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
 • możliwość realizacji w ciągu roku,
 • zgodność z kompetencjami miasta,
 • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
 • zgodność z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy,
 • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

 

Odwołania do negatywnej oceny projektu

W przypadku zastrzeżeń do wyniku oceny projektu, autor może poprosić o jej powtórzenie składając odwołanie w dniach 9-13 sierpnia. Odwołanie można złożyć elektronicznie na stronie lub papierowo.

 

W jaki sposób złożyć odwołanie?

Jeśli złożyłeś/aś projekt dzielnicowy możesz złożyć odwołanie:

Jeśli złożyłeś/aś projekt ogólnomiejski możesz złożyć odwołanie:

 • papierowo, w Centrum Komunikacji Społecznej przy ul. Senatorskiej 27 (w sekretariacie)
 • elektronicznie, na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl

 

Odwołania składane w formie papierowej.

Nie ma wzoru formularza dotyczącego odwołania. Pamiętaj, aby w odwołaniu znalazły się następujące informacje: imię i nazwisko projektodawcy, nazwę projektu, wskazanie zastrzeżeń do oceny projektu wraz z ich uzasadnieniem oraz podpis składajacego odwołanie. 

Odwołania składane elektronicznie.

 1. Zaloguj się na swoim koncie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
 2. W strefie użytkownika przejdź do listy zgłoszonych projektów,
 3. Kliknij w trybik przy wybranych projekcie, aby rozwinąć dostępne opcje.
 4. Wybierz "Wyslij odwołanie"
 5. Napisz, dlaczego uważasz, że Twój projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. Możesz odnieść się do kryteriów wymienionych w karcie oceny, które nie zostały spełnione.
 6. Kliknij przycisk "Wyslij odwołanie" i potwierdź chęć wysłania odwołania.

Ważne. Nie wysyłaj odwołania mailem.

 

Informacja o wyniku ponownej oceny przekazana będzie projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 26 sierpnia. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

 

Głosowanie odbędzie się we wrześniu

Mieszkańcy będą mogli głosować od 6 do 23 września. Będą mogli to zrobić elektronicznie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej. Punkt głosowania papierowego będzie w każdym Wydziale Obsługi Mieszkańców w dzielnicy.

W tej edycji zmienił się sposób głosowania. Mieszkańcy będą mogli wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyska jeden głos.

 

Ogłoszenie wyników 3 października. Wtedy poznamy listę projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji.