null

Chcesz wiedzieć, czy w danym miejscu można zrealizować projekt? Sprawdź to.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przy zgłaszaniu pomysłu trzeba wskazać miejsce, w którym będzie realizowany. Wystarczy wpisać sam adres. Można również podać inne, dodatkowe informacje ułatwiające lokalizację danego terenu np. nazwę parku.

Warto jednak ustalić wcześniej, czy w danym miejscu realizacja projektu będzie możliwa.

O czym mam pamiętać?

Musisz wiedzieć, że zasady budżetu obywatelskiego narzucają ograniczenia dotyczące miejsc, w których Warszawa może realizować pomysły mieszkańców. W dokumencie opisującym zasady budżetu zdefiniowane jest to w następujący sposób:

§ 7. 1. Mieszkańcy m.st. Warszawy mogą zgłosić projekty: [...]
8) które będą zlokalizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania. 

Co to znaczy?

W praktyce oznacza to, że nie w każdej wskazanej lokalizacji Miasto będzie mogło zrealizować zgłoszony pomysł. Zazwyczaj będą to tereny:

 • należące do Warszawy, które nie zostały komuś wynajęte lub 
 • takie, które nie należą do Miasta, ale Warszawa nimi zarządza. 

Poniżej kilka przykładów:

 • Lokal usługowy należący do Miasta, który został wynajęty prywatnej firmie lub organizacji pozarządowej – nie można realizować
 • Lokal usługowy wynajęty przez Miasto od firmy prywatnej (np. na potrzeby stworzenia filii biblioteki) – można realizować
 • Ulica należąca do Państwa (Skarbu Państwa) – nie jest własnością Miasta, ale Warszawa nią zarządza – można realizować
 • Teren należący do Miasta, ale został oddany w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej – nie można realizować 
 • Tereny należące do Miasta np. parki i skwery, którymi zarządza Miasto – można realizować
 • Tereny należące do Państwa (np. dojście do stacji kolejowej), którymi zarządzają spółki Skarbu Państwa – nie można realizować

We wszystkich powyższych przykładach powinniśmy dopisać „raczej” – raczej można realizować lub raczej nie można realizować. Wszystko dlatego, że są również inne kryteria oceny projektów, które muszą zostać spełnione, aby projekt był możliwy do realizacji. 

Wybieram lokalizację z urzędnikiem

Warto już na wczesnym etapie - zgłoszenia projektu ustalić najlepszą lokalizację projektu, czyli taką która ma największe szanse na realizację. Najlepiej porozmawiać o tym z urzędnikiem. Kontakt do pomocnych pracowników i terminy ich dyżurów znajdziesz na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/bo/wsparcie-pracownikow-urzedu-10-edycja

Warto skonsultować lokalizacje projektu z urzędnikiem, bo nie każdy „pusty” teren należy do miasta. Urzędnicy znają dokładnie tereny, którymi zarządzają, mają też narzędzia do sprawdzenia nie tylko własności, ale też zgłoszonych roszczeń i planów miejscowych i mogą pomóc przy wyborze odpowiedniej lokalizacji. – mówi Joanna, autorka projektów. Pozwoli to uniknąć rozczarowania i pomoże wspólnie dopracować dobrą lokalizację umożliwiającą realizację projektu – dodaje.

Sprawdzam własność samodzielnie

Skorzystaj z miejskiej mapy własności gruntów. Dzięki temu zorientujesz się, czy na danym terenie będzie możliwa realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Mapa znajduje się pod adresem https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci

 1. Tereny oznaczono na żółto, które nie są zakreskowane stanowią własność Miasta i nie są oddane w użytkowanie wieczyste. W tych lokalizacjach realizacja projektu będzie (raczej) możliwa.
 2. Tereny zaznaczone na czerwono stanowią własność Skarbu Państwa. Część z nich została jednak oddana pod opiekę miastu. Oznacza to, że możliwość realizacji projektu w tym miejscu wymaga dokładniejszego sprawdzenia przez pracownika urzędu.
 3. Tereny zakreskowane (na czerwonym i żółtym tle) zostały oddane komuś w użytkownie wieczyste i realizacja projektu (raczej) nie będzie możliwa. 

Pamiętaj, że mapa własności gruntów ma charakter poglądowy i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji. Za ustalenie stanu prawnego wskazanego w projekcie terenu będzie odpowiedzialny urzędnik oceniający możliwość realizacji danego pomysłu.

Urzędnik może zaproponować zmianę lokalizacji

Oczywiście, do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie. Pamiętaj, że pracownik urzędu oceniający możliwość realizacji Twojego projektu sprawdzi, czy w danym miejscu można go zrealizować. Jeżeli wskażesz miejsce, w którym nie można tego zrobić, nie martw się. Urzędnik poszuka innej lokalizacji i jeśli taką znajdzie, zaproponuje Ci jej zmianę.