null

Szukamy wykonawcy ewaluacji realizacji projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego procesu realizacji projektów wybranych przez mieszkańców. Badanie ma być przeprowadzone na terenie objętym działaniami rewitalizacyjnymi w ramach 3 dzielnic – Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.

Celem badania jest zdiagnozowanie oczekiwanego i rzeczywistego wpływu autorów na ostateczny kształt projektu oraz zadowolenie mieszkańców ze zrealizowanych projektów. Badanie powinno uwzględniać projekty, które zostały zrealizowane na określonym terenie od pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego do czasu realizacji badania. Więcej informacji poniżej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać:

  • koszt ogólny oraz wycenę poszczególnych elementów badania,
  • dodatkowe metody badawcze wraz z informacją o badanej grupie i uzasadnieniem,
  • dodatkowe pytania badawcze,
  • informacje o doświadczeniu w zakresie realizacji badań społecznych  oferenta i osób, które będą realizować badanie.

 

Podczas wyboru wykonawcy będziemy uwzględniać:

  • koszt badania,
  • zaproponowaną metodologię,
  • dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę,
  • doświadczenie w zakresie realizacji badań społecznych  oferenta oraz osób realizujących ewaluacje.

 

Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl

Proszę o przesłanie ofert na realizację zamówienia do 16 sierpnia 2017 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Stefańska, tel. 22 43 34 71, e-mail: m.stefanska@um.warszawa.pl

Załączniki: