null

Szukamy osoby na naszego zespołu!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Głosowanie elektroniczne w budżecie obywatelskim

Inspektor/ka ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Budżetu Obywatelskiego poszukiwany/a!

Budżet obywatelski w Warszawie koordynuje Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej, biuro Urzędu m.st. Warszawy. Głównym zadaniem pracowników wydziału jest dbanie o jakość procesu, czuwanie nad jego realizacją w oparciu o przepisy prawa, prowadzenie kampanii informacyjnej, wprowadzanie rozwiązań ułatwiającym mieszkańcom udział w BO, administracja stroną internetową bo.um.warszawa.pl, monitoring realizacji projektów wybranych przez mieszkańców, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla mieszkańców i pracowników Urzędu z zakresu budżetu obywatelskiego oraz ewaluacja procesu.

Szukamy osoby, która wesprze wydział w zakresie realizacji powyższych zadań, a w szczególności:

Główne odpowiedzialności:

  • prowadzenie działań związanych z koordynacją, przygotowaniem budżetu obywatelskiego i projektów, w tym przygotowaniem wniosków o finansowanie projektów,
  • współpraca z otoczeniem rynkowym, pozarządowym i gospodarczym w celu inicjowania i realizacji projektów i budżetu obywatelskiego,
  • koordynacja działań i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, dotycząca przygotowania i wdrażania projektów realizowanych w komórkach i jednostkach im podległych w ramach budżetu obywatelskiego.

Charakterystyka pracy:

  • współpraca z koordynatorami ds. budżetu obywatelskiego powołanymi w biurach Urzędu, urzędach dzielnic i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy dotycząca planowania i prowadzenia budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie,
  • działania związane z koordynacją, przygotowaniem, zgłaszaniem i oceną projektów ramach budżetu obywatelskiego. Organizowania spotkań z mieszkańcami, szkoleń, debat i innych spotkań o charakterze informacyjnym, opracowywanie i przekazywanie informacji dotyczące budżetu obywatelskiego, udzielanie odpowiedzi na skargi i pytania mieszkańców w zakresie budżetu obywatelskiego,
  • przygotowywanie projektów Uchwał Rady m.st., zarządzeń Prezydenta, projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawach wynikających z zakresu zadań,

Więcej informacji o naborze: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/tmp/15d9c21605344f91b6aebdb721a3ae5c.pdf

Aplikacja na stanowisko odbywa się przez stronę: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/

Termin przesyłania aplikacji: 24 sierpnia 2022