null

Skonsultuj swój pomysł! Przyjdź na dyżur ogólnomiejski!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na dyżurze uzyskasz pomoc i wsparcie pracowników Urzędu m.st. Warszawy w przygotowaniu projektu. Będziesz mógł zapytać o kosztorys, możliwości realizacji czy proponowane rozwiązania. Przyjdź na dyżur i porozmawiaj z urzędnikami i innymi mieszkańcami o swoim pomyśle.

Przyjdź na jeden z dyżurów ogólnomiejskich, będziesz mógł skonsultować swój pomysł z pracownikami Urzędu a także wziać udział w warsztacie z mieszkańcami, którego celem jest dopracowanie pomysłów i sieciowanie autorów.

Wszystkie 3 dyżury odbędą się w godz. 17:00-20:30 w Centrum Komunikacji Społecznej,przy ul. Senatorskiej 27 w sali konferencyjnej, I piętro.

Harmonogram dyżurów:  
17:00 - 18:30 – konsultacje z urzędnikami
18:30 - 20:00 – warsztat dla mieszkańców, który ma na celu dopracowanie pomysłów (równolegle: konsultacje)
20:00 - 20:30 – konsultacje z urzędnikami.

 

DYŻURY OGÓLNOMIEJSKIE:

Ogólnomiejski dyżur dot. projektów zieleni – 23 maja 

Obecni będą na nim przedstawiciele:
- Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
- Biura Ochrony Środowiska
- Zarząd Zieleni
- Zarząd Oczyszczania Miasta
- Lasy Miejskie

 

Ogólnomiejski dyżur dot. projektów miękkich – 28 maja

 Obecni będą przedstawiciele:
- Biura Kultury
- Biura Sportu i Rekreacji
- Biura Pomocy i Projektów Społecznych
- Biura Edukacji
- Biura Polityki Zdrowotnej
- Biura Marketingu Miasta
- Aktywna Warszawa
- Centrum Komunikacji Społecznej

 

 

Ogólnomiejski dyżur dot. projektów drogowych i transportowych – 4 czerwca

 Obecni będą przedstawiciele:
- Zarządu Dróg Miejskich
- Zarządu Transportu Miejskiego
- Biura Polityki Mobilności i Transportu
- Biura Infrastruktury