null

Rusza projekt "As w budżecie partycypacyjnym"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem projektu jest wsparcie starszych mieszkańców Śródmieścia i Pragi-Północ w aktywnym uczestnictwie w 5. edycji budżetu partycypacyjnego. Seniorzy z tych dwóch dzielnic będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat budżetu oraz przede wszystkim skorzystać ze wsparcia podczas opracowywania i składania własnych projektów.

W ramach projektu „As w budżecie partycypacyjnym" zaplanowano cykliczne spotkania otwarte w formie KAWIARENKI OBYWATELSKIEJ, dotyczące budżetu partycypacyjnego oraz innych spraw związanych z uczestnictwem seniorów w życiu dzielnicy.

 

KAWIARENKI W ŚRÓDMIEŚCIU – WARSZTAT WARSZAWSKI, PL. KONSTYTUCJI 4, GODZ. 12.00-14.00

21 listopada, 12 grudnia, 10 stycznia, 7 marca i 9 maja

 

KAWIARENKI NA PRADZE-PÓŁNOC – CENTRUM WIELOKULTUROWE, UL. JAGIELLOŃSKA 54, GODZ. 12.00-14.00

15 listopada, 13 grudnia, 17 stycznia, 14 marca i 16 maja

 

Seniorzy mogą również wziąć udział w SPACERACH BADAWCZYCH służących wspólnemu zdiagnozowaniu potrzeb mieszkańców obu dzielnic. Jeśli pogoda pozwoli, spacery będą połączone z nauką nordic walking.

 

SPACERY PO ŚRÓDMIEŚCIU

24 listopada, 11.00-12.30 - zbiórka przed Domem Dziennego Pobytu, ul. Świętojerska 2

29 listopada, 11.00-12.30 - zbiórka przed Kawiarenką Międzypokoleniową, ul. Anielewicza 3/5

15 grudnia, 11.00-12.30 - zbiórka przed Warsztatem Warszawskim, pl. Konstytucji 4

9 stycznia, 11.00-12.30 - zbiórka przed klubem „Panorama", ul. Górnośląska 1

 

SPACERY PO PRADZE-PÓŁNOC

23 listopada, 11.00-12.30 - zbiórka przed Domem Kultury Praga, ul. Dąbrowszczaków 2

28 listopada, 11.00-12.30 - zbiórka przed Domem Sąsiedzkim „Szmulowizna", ul. Łochowska 31

14 grudnia, 11.00-12.30 - zbiórka przy wejściu do metra przed CH Wileńska, ul. Targowa

8 stycznia, 11.00-12.30 - zbiórka przed Klubem Seniora „Kuźnia", ul. Ząbkowska 42

 

Dodatkowo na etapie opracowywania i składania projektów do budżetu partycypacyjnego, czyli w grudniu i styczniu, będą organizowane SPECJALNE DYŻURY, w trakcie których osoby starsze będą mogły skonsultować swoje pomysły i uzyskać pomoc w przygotowaniu projektu. W dyżurach będą brali udział przedstawiciele urzędu dzielnicy.

DYŻURY W ŚRÓDMIEŚCIU

18 grudnia, 12.00-14.00 – Biblioteka Publiczna. ul. Marszałkowska 9/15

4 stycznia, 17.00-19.00 – Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4

12 stycznia, 12.00-14.00 – Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, ul. Anielewicza 3/5

 

DYŻURY NA PRADZE-PÓŁNOC

13 grudnia, 16.00-18.00 – Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54

10 stycznia, 16.00-18.00 – Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56

17 stycznia, 14.30-16.30 – Dom Kultury Praga, ul. Dąbrowszczaków 2 

 

Wszystkich informacji nt. projektu „As w budżecie partycypacyjnym"udzielają Agata Bluj (abluj@stocznia.org.pl, 22 100 55 94) i Katarzyna Pliszczyńska (kpliszczynska@stocznia.org.pl, 22 100 55 94) z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia".

 

Projekt „As w budżecie partycypacyjnym" jest realizowany przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" we współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście i Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a także wybranymi miejscami aktywności lokalnej w obu dzielnicach, a współfinansowany przez m.st. Warszawę.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://stocznia.org.pl/projekty/as-w-budzecie-partycypacyjnym/