null

Regulamin trzeciej edycji!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Jest już dostępny regulamin kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego (projekty na 2017 rok).

Zarządzenie Prezydenta wprowadzające regulamin znaleźć można w BIP TUTAJ oraz w załączeniu.

Nowy regulamin stworzyliśmy na podstawie wniosków z ewaluacji i Waszych maili.

 

 • ­składanie projektów rozpocznie się wcześniej – już w listopadzie!
 • jeden projekt będzie mógł mieć aż trzech autorów
 • ­brak preselekcji – wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane trafią pod głosowanie
 • ­wszystkie dzielnice, które przeznaczą na budżet partycypacyjny co najmniej 1 mln ze swojego budżetu, będą musiały podzielić się na mniejsze obszary
 • nowa procedura odwoławcza – w przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie
 • znacznie zwiększona będzie rola zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – oprócz swoich dotychczasowych kompetencji, zespoły będą m.in. oceniać ogólnodostępność każdego z projektów, od zespołów będzie zależeć uwzględnienie odwołania od wyniku weryfikacji
 • zmienia się sposób głosowania papierowego – oddanie papierowej karty możliwe będzie tylko osobiście w punkcie do głosowania (osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą w stanie dotrzeć do punktu do głosowania, będą mogły oddać kartę pracownikowi urzędu w miejscu swojego zamieszkania)

 

Szczegółowe zasady w każdej z dzielnic (m.in. podział dzielnic na mniejsze obszary oraz kwota przeznaczona do podziału) będą znane do końca października.

 

 • zgłaszanie projektów – od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.
 • dyskusje na projektami – od 15 lutego do 6 marca
 • weryfikacja zgłoszonych projektów – od 14 marca do 31 maja
 • losowanie kolejności projektów na listach – do 2 czerwca
 • spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie – do 24 czerwca
 • głosowanie – od 14 do 24 czerwca
 • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 15 lipca

 

Załączniki: