null

Realizacja projektów wybranych w I edycji BP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekty wybrane w głosowaniu mieszkańców w poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego zostały wpisane do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Budżet na ten rok został przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy w połowie stycznia.

Projekty wybrane w głosowaniu mieszkańców w poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego zostały wpisane do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Budżet na ten rok został przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy w połowie stycznia 2015 roku. W styczniu więc rozpoczęła się realizacja zwycięskich projektów. Analogicznie - projekty wybrane w tym roku zaczną być realizowane w 2016 roku.

 

Sprawdź stan realizacji poszczególnych projektów:

Informacje o realizacji możecie śledzić też na profilu budżetu partycypacyjnego na Facebooku.

 

 


Jak podzieliliśmy projekty na kategorie?

komunikacja rowerowa i piesza – pasy i ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, uspokojenie ruchu, stojaki rowerowe
sport i rekreacja – zajęcia prozdrowotne, tereny rekreacyjne, siłownie plenerowe, ścieżki zdrowia
działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – projekty „Niewidomi są wśród nas” oraz integracyjne centrum aktywności na Ursynowie
parki, zieleń miejska i ekologia – m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, domki dla owadów, wieże dla ptaków
place zabaw – remonty, doposażenie, budowa nowych
chodniki i przejścia dla pieszych – wymiana nawierzchni, budowa nowych chodników i przejść dla pieszych
szkoły i przedszkola – infrastruktura i doposażenie sal, szkolnych placów zabaw, boisk i bibliotek oraz wszystkei inne projekty skierowane do uczniów jednej szkoły bądź przedszkola
kultura – zajęcia w domach kultury, imprezy kulturalne, teatrzyki, biblioteki plenerowe, kina plenerowe
mała architektura – ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, stoliki do gier planszowych, domki dla kotów
internet bezprzewodowy – bezpłatne, publiczne punkty dostępu
ulice i miejsca parkingowe – nawierzchnia ulic, sygnalizacja świetlana, parkingi
książki i czasopisma dla bibliotek – prenumerata, zakup nowości do bibliotek publicznych
zajęcia edukacyjne – kursy dla dorosłych, dzieci i młodzieży