null

Publikacja "Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Udostępniamy Wam poradnik, dzięki któremu dowiecie się jak zorganizować szkolny budżet partycypacyjny. Publikacja krok po kroku przeprowadzi Was przez kolejne etapy procesu – od tworzenia zasad po ogłoszenie wyników i ewaluację szkolnego budżetu partycypacyjnego.

Publikację „Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących” kierujemy do wszystkich którzy chcieliby wprowadzić budżet partycypacyjny w szkole – do dyrekcji szkół, nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów oraz rodziców. Dobre praktyki zawarte w publikacji pozwolą Wam prawidłowo zaplanować i przeprowadzić cały proces oraz pomogą uniknąć błędów. Znajdziecie w niej szereg praktycznych wskazówek i wzorów dokumentów ułatwiających wdrożenie tego narzędzia partycypacji w szkole.

Dokument powstał na bazie doświadczeń z pilotażu przeprowadzonego w 8 szkołach na terenie Warszawy. Fundacja Stocznia i Fundacja Pole Dialogu, w ramach realizacji zadania finansowanego przez m.st. Warszawa, współpracowały z 4 szkołami podstawowymi oraz 4 szkołami ponadpodstawowymi na terenie Pragi-Południe, Śródmieścia, Targówka, Ursusa, Wawra, Woli i Żoliborza. W każdej ze szkół przeznaczono po 4000 zł na realizacji pomysłów. Powstały w sumie 93 projekty wymyślone przez członków społeczności szkolnej a zdecydowaną większość przygotowały uczennice i uczniowie. Ostatecznie wybranych do realizacji zostało 15 pomysłów. Zakupiono m.in. kanapy i pufy, sprzęt rekreacyjno-sportowy i audiowizualny, terrarium dla szkolnej żółwicy oraz doposażono toalety i sale lekcyjne.

PORADNIK „SZKOLNY BUDŻET PARTYCYPACYJNY - WSKAZÓWKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH”

Zobacz galerię (4 zdjęć)