null

Ponowna ocena

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ponowna ocena projektów odbywa się po zakończeniu etapu oceny merytorycznej. Polega na ponownym sprawdzeniu możliwości realizacji projektu, ale z uwzględnieniem argumentów i zarzutów autora projektu.

Po ogłoszeniu wyników oceny, czyli od 4 maja br., autor projektu ocenionego negatywnie może odwołać się od niekorzystnego wyniku oceny. Odwołanie można zgłosić do 11 maja br. Jeżeli autor projektu złoży odwołanie, przystępujemy do ponownej oceny projektu uwzględniając argumenty i zarzuty autora dotyczące przeprowadzonej oceny

Ponowną ocenę projektu przeprowadzamy wyłącznie w przypadku projektów, których autor złożył odwołanie.