null

Ogłoszenie wyników głosowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie wyników głosowania w ramach V edycji


Wyniki głosowania mieszkańców w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego ogłosimy 12 lipca 2018 r. (w czwartek). Ze względu na niepewną pogodę, gala ogłoszenia wyników odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w sali "kawiarnia" na I piętrze, a nie jak wcześniej planowaliśmy na bulwarze gen. Pattona. Początek wydarzenia o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy!

 

Jeżeli nie będziecie mogli uczestniczyć w gali, zachęcamy do śledzenia transmisji on-line z wydarzenia na stronie https://youtu.be/hwO9Q2IDqxc. Zapewniamy tłumaczenie na język migowy.

 

Listy zwycięskich pomysłów opublikujemy również na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl  w zakładce WYNIKI → na rok 2019.

 

W jaki sposób zostaną wyłonione pomysły do realizacji?

Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego pomysłu. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów w danej dzielnicy lub obszarze, zostaną rekomendowane do realizacji.

Jeśli któryś z pomysłów mieszkańców zajmie wysoką pozycję pod względem liczby zdobytych głosów, ale koszt jego realizacji będzie wyższy niż pozostała kwota w danym obszarze, do realizacji zostanie rekomendowany kolejny pomysł z listy, który spełnia te warunki, aż do wyczerpania puli środków w danym obszarze. Może to być nawet szósty czy siódmy pomysł z listy rankingowej - ważne, żeby wystarczyło pieniędzy na jego realizację.

Ponadto, aby pomysł mógł zostać rekomendowany do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 10% osób, które oddały głos w danym obszarze, ale nie mniej niż 30 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne.

Ostateczną listę zadań przeznaczonych do realizacji zatwierdzi Rada m.st. Warszawy uchwalając budżet m.st. Warszawy na rok 2019. Realizacja wybranych przez mieszkańców pomysłów w ramach piątek edycji budżetu partycypacyjnego rozpocznie się w 2019 r.