null

Ogłoszenie wyników głosowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie wyników

Serdecznie zapraszamy 14 lipca 2017 (piątek) do Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 na ogłoszenie wyników głosowania w budżecie partycypacyjnym. Początek gali ogłoszenia wyników o godz. 18:00

Zobaczcie na żywo, jakie pomysły do realizacji wybrali mieszkańcy. Zwycięskie propozycje zostaną zrealizowane przez Miasto.

 

W jaki sposób zostaną wyłonione pomysły do realizacji?

Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego przedsięwzięcia. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się w ogólnej kwocie przeznaczonej na realizację pomysłów w danej dzielnicy lub obszarze, zostaną rekomendowane do realizacji.

Jeśli któryś z pomysłów mieszkańców zajmie wysoką pozycję pod względem liczby zdobytych głosów, ale koszt jego realizacji będzie wyższy niż pozostała kwota w danym obszarze, do realizacji zostanie rekomendowany kolejny pomysł z listy, który spełnia te warunki, aż do wyczerpania puli środków w danym obszarze. Może to być nawet szósty czy siódmy pomysł z listy rankingowej - ważne, żeby wystarczyło pieniędzy na jego realizację.

Aby pomysł mógł zostać rekomendowany do realizacji musi na niego zagłosować co najmniej 10% osób głosujących w danym obszarze. Liczą się wyłącznie głosy ważne.

Ostateczną listę zadań przeznaczonych do realizacji zatwierdzi Rada m.st. Warszawy uchwalając budżet m.st. Warszawy na rok 2018. Realizacja wybranych przez mieszkańców pomysłów w ramach czwartej edycji budżetu partycypacyjnego rozpocznie się w 2018 r.