null

Ogłoszenie o przystąpieniu Warszawy do budżetu partycypacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawiacy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy. Rusza proces przygotowujący do wprowadzenia w warszawskich dzielnicach budżetu partycypacyjnego.

Przez kolejne półtora roku chcemy doprowadzić do sytuacji, w której mieszkańcy będą decydować o części wydatków im najbliższych, bo dzielnicowych, na 2015 rok. Planujemy umożliwić dzielnicom przekazanie do dyspozycji warszawiaków od 0.5% do 1% ich budżetu – czyli, w zależności od decyzji burmistrzów, od 21 do 42 mln zł rocznie w skali miasta. W 2015 roku wszystkie budżety dzielnicowe zostaną opracowane z udziałem mieszkańców. Jeśli jednak burmistrzowie zechcą to zrobić wcześniej, jeszcze w budżecie na 2014 rok, planując budżety podległych sobie jednostek - doskonale, będziemy ich w tym wspiera – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Do udziału w tworzeniu mechanizmów obywatelskiego kształtowania dzielnicowych budżetów zaproszeni zostali partnerzy społeczni – organizacje zajmujące się aktywnością obywatelską. Na wrzesień zaplanowano ogólnopolskie warsztaty, podczas których swoimi doświadczeniami z wdrażania budżetu obywatelskiego podzielą się przedstawiciele innych polskich miast. Miasto nowoczesne to miasto otwarte na jego mieszkańców. W każdym jego obszarze. Dziś oddajemy w ręce mieszkańców Warszawy wpływ na kształt jego budżetu. Mam nadzieję, że kolejny budżet Warszawy opracujemy już wspólnie z mieszkańcami Warszawy. Chciałabym, żeby warszawiacy zaangażowali się w tworzenie warszawskiego budżetu obywatelskiego. Żeby, poprzez swoją kreatywność i energię, pomogli nam zmieniać Warszawę – dodała Hanna Gronkiewicz-Waltz, zachęcając mieszkańców do zaangażowania się w tworzenie budżetu.

Proces przygotowania do wprowadzenia tego rozwiązania w Warszawie to również ogromny projekt o charakterze edukacyjnym. Dzięki zaangażowaniu w proces decydowania o wydatkach miejskich, mieszkańcy dowiedzą się więcej o tym, jak powstaje budżet dzielnicy i jej jednostek, jak mogą zgłosić propozycję zmiany swojego otoczenia w ramach przyjętej niedawno przez radnych inicjatywy lokalnej, gdzie i w jaki sposób mogą wypowiedzieć swoje zdanie w miejskich konsultacjach. Pilotażem w skali “mikro”, jaki odbył się w 2012 r., było wspólne decydowanie o budżecie Domu Kultury Śródmieście. Mieszkańcy najpierw poznawali „od kuchni” DKŚ, pracowników, zawiłości budżetu itp. Następnie zastanawiali się nad swoimi wizjami Domu Kultury Śródmieście, nad tym, jakie powinien spełniać potrzeby i czym się kierować w planowaniu swojej oferty. Powstały cztery warianty budżetu programowego, czyli cztery ramowe rozplanowania środków przeznaczonych w 2013 roku na program DKŚ. Wybrany został wariant nr 4 nazwany „Twórczość i kształcenie’. Zakłada on zwiększenie środków na zajęcia i warsztaty, kosztem wydarzeń repertuarowych. Wariant ten zachowuje flagową imprezę DKŚ – festiwal Art. Park.