null

Ocena formalna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów sprawdzamy, czy wszystkie projekty zostały zgłoszone prawidłowo i czy zawierają wszystkie informacje, które pozwolą sprawdzić możliwość ich realizacji. Jeśli czegoś brakuje, skontaktujemy się z autorem z prośbą o wyjaśnienie czy uzupełnienie braków.

Sprawdzamy, czy:

 1. Projekt został zgłoszony w terminie zgłaszania projektów, czyli do 25 stycznia (włącznie).
   
 2. Formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie niezbędne informacje, czyli:
  - nazwę projektu informującą o jego treści,
  - opis projektu wraz z uzasadnieniem jego realizacji,
  - wskazany poziom projektu tj. dzielnicowy lub ogólnomiejski i czy został prawidłowo przyporządkowany do właściwego poziomu prawidłowo,
  - lokalizację projektu, kategorię tematyczną i potencjalnych odbiorców,
  - szacunkowy koszt realizacji projektu,
  - dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania w Warszawie, adres e-mail lub telefon), a jeśli projekt został zgłoszony wraz z innymi osobami (maksymalnie dwiema) to również, czy współautorzy uzupełnili swoje dane.
   
 3. Do zgłoszenia dołączono prawidłowo wypełnioną i odpowiednią do wybranego poziomu listę osób popierających projekt tj. zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis co najmniej:
  - 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłosiłaś(-eś) jest projekt, popierających projekt na poziomie dzielnicowym lub
  - 40 mieszkańców Warszawy popierających projekt na poziomie ogólnomiejskim.
   
 4. Do zgłoszenia dołączono inne załączniki, które mogą być niezbędne np. jeśli autor korzysta z jakiegoś zdjęcia, żeby lepiej zaprezentować swój projekt, trzeba dołączyć zgodę autora tej fotografii na wykorzystanie jej w tym celu.

Co, jeśli czegoś brakuje?

Skontaktujemy się z autorem projektu (oczywiście, jeśli autor podał swoje dane kontaktowe), jeśli stwierdzimy, że w zgłoszonym projekcie lub załącznikach:

 • czegoś brakuje (np. nie ma wymaganej liczby podpisów na liście poparcia),
 • coś trzeba poprawić (np. tytuł projektu, aby pasował do jego treści)
 • coś trzeba zmienić (np. poziom projektu z ogólnomiejskiego na dzielnicowy).

Zwykle ocena formalna trwa kilka dni, dlatego wiadomości od nas można spodziewać się w ciągu tygodnia od zakończenia etapu zgłaszania projektów. W przesłanej wiadomości poprosimy autora o usunięcie braków lub dostarczenie dodatkowych informacji. Autor projektu może to zrobić w ciągu 4 dni kalendarzowych, licząc od dnia, kiedy przekażemy wezwanie.

Jeżeli autor uzupełni swój projekt (prześle informacje) o elementy o które poprosiliśmy, sprawdzimy jeszcze raz, czy mamy komplet informacji. Jeżeli wszystko będzie w porządku, projekt ocenimy pozytywnie pod kątem formalnym i przekażemy do oceny merytorycznej pracownikom urzędu, którzy zajmują się tematem lub tematami opisanym w projekcie.

Jeśli autor projektu nie uzupełni informacji, okaże się, że nie wszystkie informacje są prawidłowe lub jeszcze czegoś brakuje, projekt ocenimy negatywnie i nie będziemy go dalej rozpatrywali – nie przekażemy go do oceny merytorycznej.