null

Małe granty dla ngo na promocję budżetu partycypacyjnego!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Wiecie, jak ciekawie opowiedzieć warszawiakom o budżecie partycypacyjnym?

Macie pomysł, jak zachęcić mieszkańców do zainteresowania się najbliższą okolicą i złożenia projektu w budżecie partycypacyjnym?

 

Szukamy organizacji pozarządowych, które chciałyby w ramach projektu finansowanego ze środków m.st. Warszawy przybliżyć mieszkańcom ideę budżetu partycypacyjnego.

Zachęcamy do składania ofert.

 

Niezbędne informacje znajdziecie na stronie: www.ngo.um.warszawa.pl/male-granty

Informacji udziela też:

Magdalena Stefańska z Wydziału Konsultacji Społecznych i Partycypacji w CKS 

tel. 22 443 34 71, mail: m.stefanska@um.warszawa.pl 

 

Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku (budżet partycypacyjny) w 2016 roku w ramach tzw. małych grantów dostępnych jest 50 000 zł. Kwota dofinansowania lub finansowania projektu ze środków m.st. Warszawy nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.