null

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 4 grudnia 2019 r., organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizacje działań w ramach otwartego konkursu „Aktywny senior w budżecie obywatelskim”.

 

Zadanie dla organizacji pozarządowych.

Chcemy dotrzeć z informacją o budżecie obywatelskim do osób powyżej 60 roku życia. Chcemy również zachęcić je do zgłaszania projektów i głosowania oraz zapewnić im wsparcie na każdym z tych etapów. Jedną z grup objętych działaniami mogą być również osoby pracujące na co dzień z seniorami. Chcemy przygotować takie osoby do prowadzenia działań zw. z budżetem obywatelskim wśród osób starszych.

 

Termin składania ofert: do 4 grudnia 2019 (środa), 16:00

Maksymalna wartość dotacji to 40 tysięcy złotych.
Pula środków na rok 2019 – 10 tys. zł, na rok 2020 – 30 tys. zł.

Termin realizacji zadania: do sierpnia 2020.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/aktywny-senior-w-bud-ecie-obywatelskim-iv-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadzany-prze

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Komunikacji Społecznej, który może udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych:
-  Barbara Różalska, nr telefonu 22 44 30 195, od poniedziałku do piątku  w godz. 9:00-15:00.

Oferty należy składać za pośrednictwem sytemu elektronicznego Witkac: https://www.witkac.pl.