null

Jaki budżet partycypacyjny?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęliśmy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący zasad nowej edycji budżetu partycypacyjnego.

Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy Warszawy decydują o części budżetu Miasta. Zgłaszają pomysły, dyskutują o nich, a w głosowaniu wybierają te, które zostaną zrealizowane. Aktualnie przygotowujemy zasady nowej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Do tej pory odbyło się pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Każda z nich podlegała ewaluacji. Na podstawie zebranych uwag i opinii co roku (przed każdą edycją) wprowadzane były zmiany w Regulaminie. W  tym roku zaczęła również obowiązywać Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Zobacz treść artykułu ustawy >>) określająca wymogi, które powinien spełniać budżet partycypacyjny. Przebieg kolejnej edycji powinien być dostosowany do wymagań opisanych w ww. ustawie (Zobacz opinie prawników na ten temat: stanowisko Biura Prawnego oraz opinia prawna dr. hab. Michała Bitnera).

Aby jak najlepiej przygotować nową procedurę, w oparciu o opinie mieszkańców, dotychczasowe doświadczenie a także o wymogi Ustawy zdecydowaliśmy się przeprowadzić konsultacje społeczne. W marcu br. wspólnie z koordynatorami ds. budżetu partycypacyjnego rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem zmian do budżetu partycypacyjnego. Na przełomie kwietnia i maja br. przeprowadziliśmy pierwszy etap konsultacji (pierwszy etap konsultacji >>). Zapytaliśmy mieszkańców, w jaki sposób powinna przebiegać kolejna edycja budżetu partycypacyjnego. Raport znajduje się tutaj >>. Wnioski z tych konsultacji uwzględniliśmy w trakcie dalszych prac nad nową edycją. Od czerwca br. wspólnie z koordynatorami ds. budżetu partycypacyjnego oraz członkami Rady ds. budżetu partycypacyjnego pracowaliśmy nad doprecyzowaniem założeń nowej edycji. Przygotowaliśmy dokumenty, które opisują propozycję przebiegu kolejnej edycji. Projekt uchwały i zarządzenia wraz z regulaminem, o które teraz pytamy mieszkańców znajdziesz tutaj:

Projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy >>
Projekt Regulaminu wraz z załącznikami >>

Zapoznaj się też z uproszczonym opisem przebiegu nowej edycji >> i uzasadnieniami wprowadzania poszczególnych zmian >>.

Powiedz nam, co sądzisz o tej propozycji. Zapraszamy do dyskusji na spotkaniach oraz do przesyłania opinii i uwag mailem.
Zachęcamy też do wspólnej pracy nad definicją ogólnodostępności projektów, która będzie obowiązywać w całym mieście.

Po zakończeniu konsultacji przeanalizujemy zgłoszone uwagi i na tej podstawie zaktualizujemy przedstawione dokumenty. Propozycję uchwały przekażemy Radzie m.st. Warszawy.

 

Konsultacje społeczne trwają do 20 listopada 2018.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Przyjdź na spotkanie:

5 listopada (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz

19 listopada (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów

 

Weź udział w warsztacie o definicji ogólnodostępności:

14 listopada (środa) o godzinie 18:00. Zapisz się: twojbudzet@um.warszawa.pl, tel. 22 443 34 71

 

Odwiedź punkt konsultacyjny:

6 listopada (wtorek) godz. 17:00-19:00 MAL „Dwa Jelonki”, ul. Powstańców Śląskich 44

7 listopada (środa) godz. 17:00-19:00 w Białołęckim Ośrodku Kultury, ul. Głębocka 66

8 listopada (czwartek) godz. 17:00-19:00 w Bibliotece Publicznej, ul. J. Meissnera 5

13 listopada (wtorek) godz. 17:00-19:00 w Miejscu Aktywności Lokalnej, ul. Grójecka 109

17 listopada (sobota) godz. 11:00-14:00 w Służewskim Domu Kultury, ul. J. S. Bacha 15

20 listopada (wtorek) godz. 14:00-18:00 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25 B

 

RAPORT Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH