null

Jak zgłosić projekt?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W JAKI SPOSOB MOGĘ ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Jeżeli wiesz już, jaki pomysł chcesz zgłosić, opisz go. Przez internet lub na papierowym formularzu zgłoszeniowym.

Wejdź na stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl i wypełnij formularz przez internet.

Możesz również wypełnić go w formie papierowej. Wydrukowany wzór formularza otrzymasz w urzędzie dzielnicy. Wypełnij go i złóż osobiście albo prześlij na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet obywatelski”). Jeśli zgłaszasz projekt ogólnomiejski, wypełniony formularz możesz przesłać na adres Centrum Komunikacji Społecznej.

Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami do 10 czerwca 2019 r. Decyduje data wpływu projektu do urzędu.

 

JAK OPISAĆ PROJEKT?

Najlepiej zrobić to na formularzu, który zawiera pola pozwalające w łatwy i dokładny sposób opisać pomysł. Poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

 1. Wymyśl nazwę projektu, która będzie oddawała jego treść, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania to właśnie nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.

   
 2. Zastanów się, na jakim poziomie chcesz złożyć projekt. Czy jest to pomysł dzielnicowy i odpowiada na potrzeby mieszkańców tylko jednej wybranej dzielnicy? Czy może jest to pomysł ogólnomiejski, z którego będą korzystać mieszkańcy co najmniej dwóch dzielnic Warszawy?

   
 3. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane na terenach, na których m.st. Warszawa może realizować działania, czyli posiada tytuł prawny do dysponowania danym terenem. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.

   
 4. Opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich działań będzie się składał. Jeżeli dokładnie przedstawisz swój pomysł, urzędnicy będą mogli zrozumieć jego cele oraz planowany sposób realizacji. Napisz również,w jaki sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu. Czy będzie np. dostępny dla wszystkich przez cały czas, czy tylko w określonych godzinach?

  Mieszkańcy powinni móc skorzystać z realizacji projektu nieodpłatnie.

  W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń, projekty muszą być dostępne w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli.

  W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców, w formularzu zgłoszeniowym należy opisać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru. 
   
 5. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego pomysłu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma znaczenie dla lokalnej społeczności, mieszkańców dzielnicy lub całego miasta.

   
 6. Zaznacz kategorie projektu i grupy osób, do których kierujesz swój projekt. Dzięki temu łatwiej będzie przeglądać i wyszukiwać pomysły na stronie internetowej.

   
 7. Oszacuj koszt realizacji projektu. Możesz skorzystać z przykładowego cennika działań na stronie. Jeżeli nie potrafisz dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, nie przejmuj się. Chodzi o to, aby wykazać szacunkowe kwoty. Ostatecznej wyceny dokonają pracownicy urzędu, którzy merytorycznie zajmują się takimi działaniami. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej oceny, kwota może ulec zmianie.

   
 8. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą skontaktować. 

   
 9. Dołącz listę poparcia. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Jeśli zgłaszasz projekt dzielnicowy, zbierz 20 podpisów od mieszkańców danej dzielnicy, którzy popierają realizację Twojego pomysłu. Jeżeli zgłaszasz projekt ogólnomiejski, potrzebujesz 40 podpisów mieszkańców Warszawy. Podpisy możesz zebrać na specjalnym formularzu poparcia. Formularz możesz pobrać ze strony lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy. Wypełnioną listę poparcia (skan lub fotografię w przypadku zgłaszania projektu przez internet) dołącz do zgłaszanego projektu.

   
 10. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które mogą ciekawie zaprezentować Twój pomysł. Jeżeli załączniki mają charakter utworu, musisz załączać również zgodę na wykorzystanie ich w celu realizacji budżetu obywatelskiego i publikacji w ESOG. Wzór zgody możesz pobrać ze strony lub otrzymać w urzędzie dzielnicy.

   
 11. Zgłoś projekt! Pamiętaj, że możesz zgłosić dowolną liczbę pomysłów.

 

Ważne informacje

Sprawdź kwotę na realizację projektów na poziomie dzielnicowym (w wybranej dzielnicy) lub na poziomie ogólnomiejskim. Maksymalny limit wartości jednego pomysłu wynosi 20% danej kwoty. Oznacza to, że oszacowany koszt realizacji projektu nie może jej przekroczyć.

Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Pomysł możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie tego pomysłu. 

Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu. 

Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli nie skończyłaś(-eś) jeszcze 18 lat. Jeśli masz więcej niż 13 lat, projekt możesz zgłosić samodzielnie. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę.

 

WSPARCIE

Podczas trwania etapu zgłaszania projektów organizowane są dyżury pracowników urzędu. Możesz porozmawiać z nimi o swoim pomyśle. Organizowane są również maratony pisania projektów. Są to wydarzenia, na których możesz, wspólnie z innymi mieszkańcami oraz przy wsparciu pracowników urzędu, napisać projekt do budżetu obywatelskiego. Możesz uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji. Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego w każdej dzielnicy.

Kontakt do koordynatorów, terminy i miejsca dyżurów znajdziesz na stronie lub na stronach urzędów dzielnic. 

 

CO DALEJ?

Pracownicy urzędu sprawdzą czy Twój pomysł został zgłoszony prawidłowo – czy formularz został dostarczony w terminie, został wypełniony poprawnie, projekt został przyporządkowany do właściwego poziomu i czy dokumentacja jest kompletna – zawiera wszystkie niezbędne załączniki, m.in. listę osób popierających pomysł oraz ewentualnie zgodę autora utworu np. zdjęcia, jeżeli zostało dołączone do projektu.

Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów, pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą. Poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek w ciągu czterech dni.

Jeśli nie skorzystasz z tej możliwości, Twój pomysł nie będzie dalej rozpatrywany.

Informację o dalszych krokach otrzymasz od koordynatora ds. budżetu obywatelskiego.