null

Jak wypełnić formularz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli wiesz, że chcesz zgłosić projekt, to już pierwszy, najważniejszy krok masz za sobą. Prawdopodobnie wiesz też, czego dotyczy Twój pomysł. Pozostaje wykonać tylko kilka kroków, aby zgłosić propozycję do budżetu obywatelskiego. Przeczytaj poniższy poradnik, żeby dowiedzieć się wszystkiego, co jeszcze musisz zrobić.

 

W jaki sposób chcę zgłosić projekt?

Możesz zgłosić swój projekt przez internet lub na papierowym formularzu zgłoszeniowym. Najłatwiej zrobić to przez internet, dlatego rekomendujemy tę metodę.

Przez internet. Wejdź na stronę bo.um.warszawa.pl, załóż swoje konto i wypełnij formularz.

Papierowo. Wydrukowany wzór formularza możesz pobrać ze strony lub możesz go otrzymać go w urzędzie dzielnicy. Wypełnij go i złóż osobiście albo prześlij na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Jeśli zgłaszasz projekt ogólnomiejski, wypełniony formularz możesz przesłać na adres Centrum Komunikacji Społecznej.

Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami do 25 stycznia 2022 r. Decyduje data wpływu projektu do urzędu.

 

Jak informacje powinien zawierać opis projektu?

Najlepiej opisz swój projekt na formularzu internetowym, który zawiera pola pozwalające w łatwy i dokładny sposób opisać pomysł. Poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

 1. Wymyśl nazwę projektu, która będzie oddawała jego treść, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania to właśnie nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
   
 2. Zastanów się, na jakim poziomie chcesz złożyć projekt. Czy jest to pomysł dzielnicowy, który dotyczy tylko jednej wybranej dzielnicy? Czy może jest to pomysł ogólnomiejski?
   
 3. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane na terenach, na których m.st. Warszawa może realizować działania, czyli posiada tytuł prawny do dysponowania danym terenem. Poglądową mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
   
 4. Opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich działań będzie się składał. Jeżeli dokładnie przedstawisz swój pomysł, urzędnicy będą mogli zrozumieć jego cele oraz planowany sposób realizacji. Napisz również,w jaki sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z efektów realizacji projektu. Czy będzie np. dostępny dla wszystkich przez cały czas, czy tylko w określonych godzinach? Mieszkańcy powinni móc skorzystać z realizacji projektu nieodpłatnie. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń, projekty muszą być dostępne w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli. W przypadku, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców, w formularzu zgłoszeniowym należy opisać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru. 
   
 5. Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.
   
 6. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego pomysłu. Napisz, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma znaczenie dla lokalnej społeczności, mieszkańców dzielnicy lub całego miasta.
   
 7. Zaznacz kategorie projektu i grupy osób, do których kierujesz swój projekt. Dzięki temu łatwiej będzie przeglądać i wyszukiwać pomysły na stronie internetowej.
   
 8. Oszacuj koszt realizacji projektu. Możesz skorzystać z przykładowego cennika działań na stronie https://bo.um.warszawa.pl/site/costs. Jeżeli nie potrafisz dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, nie przejmuj się. Chodzi o to, aby wykazać szacunkowe kwoty. Ostatecznej wyceny dokonają pracownicy urzędu, którzy merytorycznie zajmują się takimi działaniami. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej oceny, kwota może ulec zmianie.
   
 9. Sprawdź kwotę na realizację projektów na poziomie dzielnicowym (w wybranej dzielnicy) lub na poziomie ogólnomiejskim. Maksymalny limit wartości jednego pomysłu wynosi 20% danej kwoty. Oznacza to, że oszacowany koszt realizacji projektu nie może jej przekroczyć.
   
 10. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą skontaktować. 
   
 11. Dołącz listę poparcia. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Jeśli zgłaszasz projekt dzielnicowy, zbierz 20 podpisów od mieszkańców danej dzielnicy, którzy popierają realizację Twojego pomysłu. Jeżeli zgłaszasz projekt ogólnomiejski, potrzebujesz 40 podpisów mieszkańców Warszawy. Podpisy możesz zebrać na specjalnym formularzu listy poparcia lub elektronicznie, za pomocą kart poparcia. Wypełnioną listę poparcia (skan lub fotografię w przypadku zgłaszania projektu przez internet) dołącz do zgłaszanego projektu.

  Szczegółowe informacje o tym, jak zebrać podpisy i jak poprzeć projekt elektronicznie znajdziesz na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/bo/-/jak-poprzec-projekt-elektronicznie-

  Formularze możesz pobrać ze strony lub otrzymać wydrukowane w urzędzie dzielnicy. 
   
 12. (opcjonalnie) Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które mogą ciekawie zaprezentować Twój pomysł. Jeżeli załączniki mają charakter utworu, musisz załączać również zgodę na wykorzystanie ich w celu realizacji budżetu obywatelskiego i publikacji w na stronie internetowej. Wzór zgody możesz pobrać ze strony lub otrzymać w urzędzie dzielnicy.
   
 13. Zgłoś projekt! Pamiętaj, że możesz zgłosić dowolną liczbę pomysłów. Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Pomysł możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie tego pomysłu. 

  Możesz zgłosić pomysł, nawet jeśli nie skończyłaś(-eś) jeszcze 18 lat. Jeśli masz więcej niż 13 lat, projekt możesz zgłosić samodzielnie. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę.

Czy ktoś może mi pomóc?

 • Nie wiesz, jak oszacować koszt realizacji? 
 • Nie masz pewności, czy na tym terenie można realizować projekt? 
 • Zastanawiasz się, czy prawidłowo opisałaś(-eś) projekt? 

Podczas trwania etapu zgłaszania projektów organizujemy dyżury pracowników urzędu. Możesz porozmawiać z nimi o swoim pomyśle. Możesz uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji. Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego w każdej dzielnicy. 

Co dalej ze zgłoszonym projektem?

Pracownicy urzędu sprawdzą czy Twój pomysł został zgłoszony prawidłowo – czy formularz został dostarczony w terminie, został wypełniony poprawnie, projekt został przyporządkowany do właściwego poziomu i czy dokumentacja jest kompletna – zawiera wszystkie niezbędne załączniki, m.in. listę osób popierających pomysł oraz ewentualnie zgodę autora utworu np. zdjęcia, jeżeli zostało dołączone do projektu.

Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów, pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą. Poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek w ciągu czterech dni. Jeśli nie skorzystasz z tej możliwości, Twój pomysł nie będzie dalej rozpatrywany.

Informację o dalszych krokach otrzymasz od koordynatora ds. budżetu obywatelskiego.