null

Harmonogram (10. edycja)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Terminy przeprowadzenia etapów budżetu obywatelskiego na rok 2024 są następujące:

 1. Zgłaszanie projektów – od 1 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r.
   
 2. Ocena projektów – od 26 stycznia do 4 maja 2023 r., w tym:

  - zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku oceny projektów – 4 maja 2023 r.
   
 3. Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania – od 4 do 31 maja 2023 r., w tym:

  - składanie odwołań – od 4 do 11 maja 2023 r. 
  - rozpatrywanie odwołań – od 4 do 31 maja 2023 r. 
  - zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej projektodawcy – 31 maja 2023 r. 
   
 4. Głosowanie mieszkańców na projekty oraz ustalenie wyników głosowania – od 15 czerwca do 12 lipca 2023 r., w tym:

  - głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty – od 15 do 30 czerwca 2023 r. 
  - ustalenie wyników głosowania – od 1 do 12 lipca 2023 r. 
   
 5. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania – 13 lipca 2023 r. 

Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2024 są następujące:

 1. Publikowanie w ESOG informacji o potencjalnych skutkach realizacji projektu dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej – do 31 maja 2023 r. 
   
 2. Wycofanie projektu przez projektodawcę – do 1 czerwca 2023 r. 
   
 3. Zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z poruszaniem potrzeby głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy – od 1 do 20 czerwca 2023 r. 

Załączniki: