null

Głosujemy na projekty do 24 czerwca!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wspólnie decydujemy, na co wydać prawie 59 milionów z budżetów dzielnic!

Głosowanie trwa między 14 a 24 czerwca 2016 r. Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne!

Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w 2017 roku.

 

KROK 1

Zastanów się, z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany. 
Można głosować tylko w jednej dzielnicy, więc ten wybór jest ważny.

 

KROK 2

Niektóre dzielnice podzielone są na obszary - wybierz tylko jeden obszar dzielnicy.
Spośród dzielnic podzielonych na obszary, niektóre mają dodatkowo poziom ogólnodzielnicowy - w takim przypdaku możesz zagłosować na obu poziomach: i na projekty w obszarach lokalnych i na projekty ogólnodzielnicowe.

Jeśli nie jesteś pewien, jak wygląda ten podział w Twojej dzielnicy, sprawdź TUTAJ.
Te informacje będzie można również znaleźć w urzędach dzielnic w trakcie głosowania. 
Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie - wystarczy tylko wybrać dzielnicę.

 

KROK 3

Przejrzyj projekty poddane pod głosowanie w wybranym przez Ciebie obszarze. ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTAMI DOPUSZCZONYMI DO GŁOSOWANIA
Wybierz te, które są Twoim zdaniem najbardziej potrzebne.

Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów nie może być większy niż kwota dostępna w wybranym przez Ciebie obszarze i na poziomie ogólnodzielnicowym (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny).

Możesz więc zagłosować na wiele tanich projektów lub tylko kilka droższych. 
Kwoty te znajdziesz TUTAJ.

Kwoty będą też podane na każdej papierowej karcie do głosowania.
Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam zliczy koszt wybranych przez Ciebie projektów. 

 

KROK 4

Zagłosuj od 14 czerwca do 24 czerwca 2016 roku.

> PRZEZ INTERNET na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

> OSOBIŚCIE w urzędzie dzielnicy lub w wyznaczonym punkcie do głosowania (LISTA PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA W DZIELNICACH) na papierowej karcie. Karty do głosowania można pobrać i wydrukować STĄD lub wziąć z odpowiedniego urzędu dzielnicy. UWAGA! W tej edycji nastąpiła zmiana: papierową kartę do głosowania można oddać tylko osobiście w wyznaczonym punkcie, pokazując dowód tożsamości. Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystac z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę do w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić np. telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu partycypacyjnego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 4 maja do 3 czerwca 2016 r.

 

UWAGA!

Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz!

Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz (np. zagłosujesz przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za nieważne.

Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym).

Wszystkie głosy są weryfikowane na podstawie baz mieszkańców Warszawy (m.in. osób zameldowanych, osób dopisanych do listy wyborców, posiadaczy Karty Warszawiaka itp) - jeśli podejrzewasz, że nie ma Cię w żadnej z tych baz, wpisz w formularzu dane fakultatywne, ułatwi to pozytywną weryfikację Twojego głosu.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Warszawy bez względu na wiek.
Osoba niepełnoletnia potrzebuje zgody opiekuna prawnego. Przy głosowaniu internetowym system sam poprosi o wypełnienie z zgody w odpowiednim momencie procesu głosowania. Przy głosowaniu osobistym (papierowym) do karty do głosowania należy dołączyć (np. zszyć) wypełnianą kartę ze zgodą opiekuna prawnego.

Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych przez Ciebie projektów przekroczy kwoty dostępne na poziomie ogólnodzielnicowym lub w obszarze terytorialnym, Twój głos również nie będzie ważny. Dotyczy to tylko głosowania papierowego - przy głosowaniu przez Internet system sam policzy koszt wybranych przez Ciebie projektów.

Przy głosowaniu internetowym wymagany jest adres e-mail, z jednego adresu e-mail można zagłosowac tylko jeden raz.

 

Jak wybierane są zwycięskie projekty?

Do realizacji w kolejnym roku budżetowym przekazywane są projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w każdym z obszarów - aż do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na dany obszar. Jeśli np. dwa pierwsze projekty (z największą liczba głosów) nie wyczerpią puli pieniędzy w danym obszarze, wówczas dobierany do realizacji będzie kolejny projekt, który mieści się w ramach finansowych - jeśli trzeci projekt będzie zbyt drogi (przekroczy pulę pieniędzy), do realizacji dobierane będą kolejne projekty (np. czwarty lub piąty), aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na dany obszar.

 

LISTA PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA PAPIEROWEGO W DZIELNICACH

PAPIEROWE KARTY DO GŁOSOWANIA

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTAMI