null

Głosuję w budżecie partycypacyjnym!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 19 kwietnia organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizacje działań w ramach otwartego konkursu „Głosuję w budżecie partycypacyjnym!”.

Celem zadania konkursowego jest upowszechnianie wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego oraz zachęcenie mieszkańców Warszawy do udziału w głosowaniu, które odbędzie się w dniach 14 – 30 czerwca br.

Działania mogą być sprofilowane pod kątem jednej lub kilku grup społecznych (np.: ze względu na wiek, status społeczno – ekonomiczny, miejsce zamieszkania, niepełnosprawności) lub obszaru działania (preferowane będą oferty, które będą wykraczać poza teren jednej dzielnicy).

Działania mogą polegać na:

  • organizacji spotkań informacyjnych, warsztatów i innych form na temat budżetu partycypacyjnego, wyjaśnienia sposobu głosowania, zachęcanie do zapoznania się ze zgłoszonymi projektami i do wzięcia udziału w głosowaniu;
  • wsparciu mieszkańców w uczestnictwie w budżecie partycypacyjnym na etapie głosowania na projekty;
  • przygotowaniu i dystrybucji materiałów promujących budżet partycypacyjny i zachęcający mieszkańców do głosowania;
  • akcjach niestandardowych w przestrzeni miejskiej lub w Internecie zachęcających do udziału w głosowaniu.

 

Zadania mogą być realizowane od 15 maja do 31 lipca 2017 roku.

Maksymalna wartość dotacji to 57 tysięcy złotych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/prezydent-mst-warszawy-og-asza-otwarty-konkurs-ofert-g-osuj-w-bud-ecie-partycypacyj oraz https://www.witkac.pl/#/Contest/View/2215

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Komunikacji Społecznej, który może udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych:
- Magdalena Stefańska, (22) 44 33 471, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Oferty należy składać za pośrednictwem sytemu elektronicznego: https://www.witkac.pl/#/Contest/View/2215