null

Ewaluacja V edycji - szukamy wykonawcy!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego budżetu partycypacyjnego pod kątem aktywności wybranych grup w procesie. Celem badania jest analiza wybranych problemów związanych z realizacją procesu.

 

Opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w załączniku pod artykułem.

 

Oferta powinna zawierać:
• koszt ogólny oraz wycenę poszczególnych elementów badania,
• dodatkowe pytania badawcze,
• opisane metody badawcze wraz z informacją o badanej grupie i uzasadnieniem,
• informacje o doświadczeniu w zakresie realizacji badań społecznych oferenta i osób, które będą realizować badanie.

 

Podczas wyboru wykonawcy będziemy uwzględniać:
• koszt badania,
• zaproponowaną metodologię,
• dodatkowe pytania badawcze zaproponowane przez Wykonawcę,
• doświadczenie w zakresie realizacji badań społecznych oferenta oraz osób realizujących ewaluacje.

 

Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: twojbudzet@um.warszawa.pl. 
Na oferty na realizację zamówienia czekamy do 21 marca 2018 r.

 

Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Stefańska, tel. 22 443 34 71, e-mail: m.stefanska@um.warszawa.pl

 

Zachęcamy do składania ofert!

Załączniki: