null

Ewaluacja III edycji - szukamy wykonawców!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szukamy firmy / organizacji, która chciałaby przeprowadzić badanie ewaluacyjne III edycji budżetu partycypacyjnego – na oferty czekamy do środy 2.12!

Zapytanie ofertowe

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy planuje przeprowadzenie ewaluacji procesu III edycji budżetu partycypacyjnego (która rozpoczęła się kilka dni temu). Badanie ewaluacyjne ma ułatwić podjęcie decyzji usprawniających proces budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach. Jeśli jesteście zainteresowani podjęciem się tego zadania, prosimy o jego wycenę oraz przedstawienie w ofercie proponowanych działań w tym zakresie.

W załączeniu znajdziecie opis przedmiotu zamówienia – działania, które co najmniej powinny być uwzględnione w analizie. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę: cena, zakres oferty oraz doświadczenie.

Na oferty czekamy do środy 2 grudnia do godziny 15:00 pod adresem twojbudzet@um.warszawa.pl

Załączniki: