null

Ewaluacja III edycji BP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W III edycji budżetu partycypacyjnego badanie ewaluacyjne prowadziła firma Ośrodek Ewaluacji.

Ewaluacja przebiegała inaczej niż w poprzednich latach - tym razem była to ewaluacja "krocząca" (on-going). Badanie trwało od samego początku trzeciej edycji, czyli od powołania dzielnicowych zespołów ds.budżetu partycypacyjnego.

 

Co się działo w ramach ewaluacji?

  • obserwacje maratonów pisania projektów i spotkań dyskusyjnych
  • ankiety ewaluacyjne zbierane podczas różnych spotkań
  • wywiady z członkami dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego
  • wywiady grupowe z urzędnikami oraz autorami projektów
  • ankiety on-line dla osób głosujących i autorów projektów (przesyłane mailem do wszystkich głosujących i autorów)
  • otwarty warsztat dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
  • warsztat ewaluacyjny dla koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego
  • analiza dokumentów, wpisów na forum i maili itp.
  • pytania dotyczące budżetu partycypacyjnego w reprezentatywnym badaniu Omnibus

i wiele innych działań!

 

Na podstawie wyników ewaluacji przygotowaliśmy kolejną edycję budżetu partycypacyjnego.

W ramach ewaluacji powstały dwa raporty cząstkowe oraz raport końcowy.

 

Załączniki: