null

Dzielnicowy czy ogólnomiejski? Jak wybrać poziom projektu?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgłaszając projekt do budżetu obywatelskiego musisz przyporządkować go do jednego z poziomów – dzielnicowego albo ogólnomiejskiego.

Pewnie pierwsza myśl, która Ci się pojawia to wskazanie poziomu na podstawie tego, kto będzie korzystał z tego projektu – czy to jest miejsce, z którego korzystają mieszkańcy całej Warszawy np. Park Skaryszewski? A może ten projekt jest skierowany tylko do mieszkańców wybranej dzielnicy? Jeśli tak Ci się wydaje, przeczytaj ten artykuł do końca.

Od czego zależy poziom projektu? 

Przypisanie projektu do poziomu wynika ze struktury miasta i zadań przypisanych do realizacji różnym komórkom urzędu. Nie zależy od zasięgu projektu czy tego, kto będzie z niego korzystał. W dokumencie opisującym zasady budżetu obywatelskiego definicja poziomów brzmi następująco: 

§ 5. 1. Mieszkańcy m.st. Warszawy mogą zgłaszać projekty na poziomie dzielnicowym oraz ogólnomiejskim. 
2. Przez projekty na poziomie dzielnicowym rozumie się projekty, które są zlokalizowane na terytorium jednej dzielnicy i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji: 
1) dzielnicom lub 
2) następującym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. 
3. Przez projekty na poziomie ogólnomiejskim rozumie się projekty inne niż określone w ust. 2, które wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli w projekcie chcesz wskazać co najmniej dwie lokalizacje, a każda z nich dotyczy innej dzielnicy, projekt będzie miał charakter ogólnomiejski.

Jeżeli wskażesz jedną lub kilka lokalizacji i wszystkie będą w granicach jednej dzielnicy, projekt może mieć charakter dzielnicowy albo ogólnomiejski. 

Pewnie teraz zastanawiasz się, skąd masz wiedzieć, czy projekt mieści się w zadaniach dzielnicy, jednostki czy biura. Nie musisz tego wiedzieć – nie wymagamy tego od Ciebie i chętnie pomozemy Ci określić poziom projektu. Najlepiej, jeżeli skontaktujesz się z wybranym koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego. Kontakty znajdziesz na stronie https://um.warszawa.pl/waw/bo/koordynatorzy

Jeśli jednak chcesz to zrobić samodzielnie – bez konsultacji, poniżej znajdziesz kilka podpowiedzi.

Jeżeli wskazujesz lokalizację w jednej dzielnicy i Twój projekt dotyczy remontu drogi czy chodnika, nasadzenia drzew czy organizacji wydarzeń w ośrodku sportu, kultury itp., raczej będzie to projekt dzielnicowy.

Jeżeli wskazujesz lokalizację w jednej dzielnicy i Twój projekt dotyczy instytucji o znaczeniu ponaddzielnicowym np. miejskie szpitale np. Szpital Bielański, schronisko dla zwierząt Na Paluchu lub Ogród Zoologiczny, teatry, muzea czy obiekty sportowe tj. Ośrodek Hutnik, Górka Szczęśliwicka czy Tor Stegny, będzie to projekt ogólnomiejski.

Dlaczego wskazanie odpowiedniego poziomu projektu jest ważne? 

Od tego zależy, jaką listę podpisów poparcia musisz dołączyć do projektu. Pamiętaj, że:

  • do projektu dzielnicowego, musisz dołączyć listę poparcia z podpisami 20 mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt,

  • do projektu ogólnomiejskiego musisz dołączyć listę poparcia z podpisami 40 mieszkańców Warszawy – mogą mieszkać w dowolnych dzielnicach.

Jeśli zgłaszasz projekt z lokalizacją jednej dzielnicy i nie masz pewności, czy projekt będzie miał charakter dzielnicowy czy ogólnomiejski, możesz dołączyć listę z co najmniej 40 podpisami. Możesz zebrać 20 podpisów mieszkańców dzielnicy (zgodnie ze wskazaną lokalizacją) i 20 podpisów mieszkańców Warszawy. – mówi Mateusz, jeden z autorów projektów. Dzięki temu lista będzie poprawna dla każdego poziomu. – dodaje.

Co się stanie, jeśli błędnie przyporządkuję projekt do poziomu?

Powiemy Ci o tym i poprosimy o uzupełnienie braków. Sprawdzamy wszystkie zgłoszone projekty pod kątem tego, czy zostały poprawnie zgłoszone m.in. czy projekt jest przyporządkowany do odpowiedniego poziomu i czy jest dołączona prawidłowa lista poparcia.

Przykład: 

Jeśli okaże się, że projekt jest ogólnomiejski, a w projekcie wybrany był poziom dzielnicowy i do projektu była dołączona lista z dwudziestoma podpisami mieszkańców dzielnicy, poprosimy Cię o dostarczenie brakującej liczby podpisów, czyli w tym przypadku dodatkowych dwudziestu podpisów mieszkańców Warszawy.

 

Jeżeli okaże się, że projekt jest dzielnicowy, a w projekcie był wybrany poziom ogólnomiejski i do projektu była dołączona lista z czterdziestoma podpisami mieszkańców Warszawy, poprosimy Cię o dostarczenie brakującej liczby podpisów, czyli dwudziestu podpisów mieszkańców danej dzielnicy. Oczywiście sprawdzimy, czy wśród tych czterdziestu podpisów znalazły się jakieś podpisy mieszkańców tej dzielnicy. Jeśli tak, będzie trzeba dostarczyć odpowiednio mniej podpisów.

Na uzupełnienie braków każdy autor projektu będzie miał 4 dni kalendarzowe od momentu otrzymania informacji od urzędnika.

Jeśli nie masz pewności, jak przyporządkować projekt do odpowiedniego poziomu, skontaktuj się z nami.