null

Dyskutujemy o zgłoszonych projektach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Każdy projekt można skomentować on-line tak, żeby autor mógł go ulepszyć. O projektach można też porozmawiać na spotkaniach dyskusyjnych z urzędnikami i autorami projektów i okolicznymi mieszkańcami (sprawdź TERMINY SPOTKAŃ). Komentarze na forum i spotkania są szansą na ulepszenie projektów - w wyniku rozmów każdy projekt może być uzupełniony i dopracowany lub zupełnie zmieniony.

Autorzy mogą modyfikować swoje projekty od połowy lutego do 13 marca 2016 roku.

 

UWAGA! Obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu!

Spotkania odbywają się we wszystkich obszarach, w których można składać projekty.